Politika zasebnosti

I. VIZIJA ZASEBNOSTI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V družbi Unija dražbe d.o.o., se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe Unija dražbe d.o.o., Ljubljana. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

II. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

UNIJA dražbe, dražbena hiša d.o.o. je nastala z namenom, da uporabnikom preko spletnega portala nudi možnost sodelovanja pri elektronskih dražbah. Dražbe potekajo izključno v elektronski obliki na dan, ko prireditelj razpiše dražbo za posamezno dražbeno blago. Uporabniki pa lahko sodelujejo na elektronski dražbi, če so registrirani in ko pravočasno vplačajo predpisano varščino za dražbeno blago.

Naše storitve in blago, so strankam dostopne preko spleta na naslovu , V družbi UNIJA dražbe se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov zato družba varuje vašo zasebnost z upoštevanjem vseh varnostnih in ostalih pravil, ki ustrezajo visokim standardom varovanja podatkov (ISO-27001) in so v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. Zbrani podatki se uporabljajo izključno v namene, za katere ste jih sami posredovali.

V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Družba UNIJA dražbe, osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja svojih storitev (izpeljava elektronske dražbe, oglaševanje dražbenega blaga, …) in za omogočanje vaše osebne prepoznave pri registraciji in prijavi v spletni portal drazbe.unija.com.

- izpeljava elektronske dražbe: v okviru izpeljave elektronske dražbe se poleg osebnih podatkov, ki jih je posamezna stranka sama vnesla v svoj uporabniški profil, shranjuje in obdeluje tudi podatke o plačilih varščine posameznih strank za posamezno dražbo, podatke o poteku posamezne elektronske dražbe vključno s podatki o oddanih ponudbah posameznih strank. Po zaključku elektronske dražbe se osebni podatki na dražbi uspelega dražitelja posredujejo ponudniku dražbenega blaga za namen izpeljave prodajne pogodbe, in ustrezne preverbe uspelega ponudnika. Podatki, ki jih posamezna stranka (posameznik) zagotovi ob prijavi, se shranjujejo in v zgornje namene obdelujejo, do izbrisa tega profila s strani posameznika, oziroma v primerih, ko je posamezna stranka sodelovala na posamezni elektronski dražbi pa tudi v primeru izbrisa, vse dokler je to potrebno zaradi obrambe ali vzpostavitve pravnih zastavkov, ki so vezani na pravilno izvedbo posamezne elektronske dražbe. Zagotovitev osebnih podatkov, ki se zahtevajo ob odpiranju uporabniškega računa, je nujen pogoj za sodelovanje na spletnih dražbah zaradi identifikacije posameznika, ki je v okviru posamezne spletne dražbe, plačal varščino in s tem pridobil pravico sodelovanja na posamezni dražbi, na elektronski dražbi podal zavezujočo ponudbo.

- oglaševanje dražbenega blaga: vsi uporabniki, ki soglašajo , ki imajo na spletnem portalu Unija dražbe veljaven in aktiven uporabniški račun bodo prejemali obvestila o bodočih elektronskih dražbah, ki se bodo izvajale na spletnem dražbenem portalu.

b) Družba UNIJA dražbe, poleg podatkov potrebnih za izvajanje naših storitev, zbira tudi podatke, ki jih za opravljanje naših storitev zahteva veljavna zakonodaja Republike Slovenije

c) Družba UNIJA dražbe, na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov v našo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema UNIJA dražbe), in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje in optimizacijo poslovnih odločitev ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu.

d) Družba UNIJA dražbe, zaproša svoje stranke in druge posameznike, da podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

e) Družba UNIJA dražbe, zbira osebne podatke tudi ob obisku njenih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu. Družba UNIJA dražbe uporablja naslednje piškotke:

Skupina 1: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti oz. upravljanju družbe UNIJA dražbe ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave.

Skupina 2: z njimi družba UNIJA dražbe, analizira promet na posamezni spletni strani oz. portalu, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškot s klikom na gumb na spletni strani oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih.

Skupina 3: so piškotki partnerskih storitev, kot so: Facebook, Twitter, Google idr. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo.

IV. VARNE FINANČNE TRANSAKCIJE

Vse morebitne finančne transakcije, ki se izvajajo preko naših spletnih strani, so zaščitene z uporabo varne SSL povezave (Secure Socket Layer), ter z uporabo ostalih varnostnih mehanizmov, ki so nam jih predpisale banke, s katerimi poslujemo.

V. VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke varujemo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za varovanje uporabljamo različne varnostne tehnologije in postopke, s katerimi nepooblaščenim osebam preprečimo dostop do teh podatkov. Poleg tega uporabljamo na našem spletnem portalu uporabo varne SSL povezave (Secure Socket Layer).

VI. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

Vsi registrirani uporabniki imajo dostop do lastnih osebnih podatkov preko našega spletnega portala, kjer si lahko nekatere tudi sami urejate. Za dostop do podatkov, ki niso na voljo preko naših spletnih strani, se lahko obrnete na Unija dražbe d.o.o. (telefon: +386 1 777 20 75, fax: +386 1 360 20 40, ali e-pošta: info@unija.com). Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo uslužbenci Unija dražb in njihovi obdelovalci, ki morajo priti v stik s temi podatki, da vam zagotovijo podporo oz. storitve Unija dražb.

VII. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Poleg družbe UNIJA dražbe (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njen račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki družbi UNIJA dražbe nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni centeri, zunanje agencije za marketing.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Unija dražbe, dražbena hiša d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, s pripisom »za DPO«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na zgoraj navedeni naslov, oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletnem portalu unija.drazbe.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

IX. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba UNIJA dražbe, bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve pa do preklica.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih družba UNIJA dražbe podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

X. SPREMEMBA POLITIKE O ZASEBNOSTI

Pridružujemo si pravico do spremembe Politike zasebnosti.

Datum: 30.04.2018