Pogostejša vprašanja – FAQ

Kaj je elektronska dražba?

Elektronska dražba je proces nakupa in prodaje nepremičnin, premičnin in ostalega dražbenega blaga, ki poteka izključno v elektronski obliki na dan, ki ga prireditelj razpiše za posamezno dražbeno blago. Posamezen dražitelj lahko sodeluje na elektronski dražbi in spremlja njen potek, samo v primeru, če je od časa objave dražbe in začetka dražbe vplačal predpisano varščino za dražbeno blago.
Prednosti elektronske dražbe:

  • je transparentna
  • se dražitelji med seboj ne poznajo
  • dražitelji ne vedo koliko drugih dražiteljev sodeluje na elektronski dražbi
  • se odvija avtomatsko glede na razpis dražbe

Kako lahko sodelujem na dražbi?

Posamezen dražitelj lahko sodeluje na elektronski dražbi v primeru, da se brezplačno registrira na portalu Unija dražbe in če je pravočasno vplačal predpisano varščino za dražbeno blago. Običajno najkasneje 24 ur pred pričetkom dražbe.


Do kdaj je potrebno vplačati varščino in v kakšnem znesku?

Običajno je potrebno varščino vplačati na TRR Unija dražbe, najkasneje 24 ur pred pričetkom dražbe, s tem se vam omogoči tudi sodelovanje na dražbi. Pri vsaki objavi je tudi razpisan odstotek varščine, ki je izračunan od izklicne cene dražbenega blaga. Varščina največkrat znaša 5 % izklicne cene.


Ali varščino dobim vrnjeno?

Če na dražbi ne uspete, se vam varščina v celoti vrne v 3 delovnih dneh na TRR preko katerega ste varščino nakazali. V primeru, da na dražbi uspete, pa se vam varščine šteje v kupnino.


Ali je možen predhodni ogled dražbenega blaga?

Pri vsakem dražbenem blagu vam omogočamo predhodni ogled. Za ogled se je potrebno predhodno dogovoriti za ogled preko info@unija.com

Če se zanimam za več dražbenega blaga, ali je potrebno plačati varščino za vsako dražbeno blago?

Za vsako dražbeno blago je razpisana nova dražba in v primeru, da želite sodelovati na večih dražbah, je potrebno varščino vplačati za vsako dražbeno blago.


Kaj se zgodi v primeru, če sem na dražbi edini sodelujoči?

Podatka o število sodelujočih ne razkrivamo, zato dražba poteka tudi v primeru, če ste edini sodelujoči.


Kaj pridobim z brezplačno registracijo na portalu Unija dražbe?

Poleg že vidnega opisa, slik predmeta in izklicne cene, pridobite tudi obveščanje o aktualnih dražbah in spremljate potek elektronskih dražb, tudi če ne vplačate varščine.


Ali omogočate prodajo mojih nepremičnin ali premičnin preko elektronskih dražb in kako poteka?

Tako pravne kot fizične osebe lahko prodajajo preko elektronskih dražb na portalu Unija dražbe. Po predhodnem dogovoru nam posredujete dokumente o blagu, ki ga želite prodati preko elektronskih dražb ter vse podatke za objavo. V podpis vam posredujemo pogodbo o sodelovanju, kjer je določena tudi provizija v primeru uspešne prodaje. Dogovorimo se tudi o datumu dražbe ter termin in lokacijo za oglede za zainteresirane kupce. Varščine sprejemamo na naš TRR in vas o sodelujočih tudi sproti obveščamo. V primeru uspešne prodaje s kupcem direktno sklenete prodajno pogodbo, za uspešno prodajo pa si obračunamo dogovorjeno provizijo.


Katere vrste dražb potekajo na portalu Unija dražbe?

Na portalu lahko zasledite elektronske dražbe z zviševanjem izklicne cene, dražbe z nižanjem izklicne cene in zbiranje nezavezujočih ponudb.

Pri elektronski dražbi z zviševanjem izklicne cene na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno do konca poteka elektronske dražbe. Čas do zaključka elektronske dražbe se lahko podaljša za 25 minut, če dražitelj odda novo ponudbo 5 minut pred nastavljenim zaključkom elektronske dražbe. Če podate najvišjo ponudbo se vam varščine šteje v kupnino, v nasprotnem primeru se vam vrne. V primeru najvišje ponudbe ste na dražbi zavezani skleniti pogodbo in kupiti dražbeno blago, sicer zadržimo varščino.

Pri elektronski dražbi z zniževanjem izklicne cene se dražba začne z izklicem začetne izklicne cene, ki se po naključnih intervalih znižuje. Uporabnik lahko sprejme izklicno ceno s potrditvijo izklicne cene za dražbeno blago. Tako na dražbi uspe tisti dražitelj, ki prvi potrdi ponudbo za ceno, določeno v posameznem dražbenem koraku. Dražbena hiša sme v kateremkoli koraku zniževanja cene odstopiti od nadaljnje dražbe in nadaljnjega zniževanja cene posamezne nepremičnine. V kolikor do takrat nihče izmed uporabnikov ne sprejme cene dražbenega blaga, ki je določena v posameznem koraku, dražba ni uspešna. V primeru sprejete ponudbe ste na dražbi zavezani skleniti pogodbo in kupiti dražbeno blago, sicer zadržimo varščino.

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, zaradi česar je izključena obveznost ponudnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno. Nezavezujoče ponudbe lahko oddajo le registrirani uporabniki, v času objave na portalu Unija dražbe.Kakšne so obveznosti izbranega ponudnika na dražbi?

Uspešni ponudnik po koncu dražbe direktno s prodajalcem podpiše prodajno pogodbo in plača kupnino ter izpolni ostale morebitne obveznosti v skladu s prodajno pogodbo. Plačilo varščine se všteva v kupnino.


Ali je portal Unija dražbe prodajalec?

Na našem portalu nismo prodajalci, ampak vam nudimo pomoč in podporo pri sodelovanju na elektronskih dražbah.