Poslovni prostori Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 23

Naslov
Velikost
43,60 m2
Letnik
1950

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 23

Prodamo poslovne prostore pošte v Zgornji Ložnici, na naslovu Zgornja Ložnica 23, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2316 Zgornja Ložnica. Prostori so delno zasedeni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 11 v stavbi št. 513 k.o. 756 Zgornja Ložnica (ID znak del stavbe 756-513-11), v izmeri 43,60 m2. Del poslovnih prostorov, ki je bil namenjen za stranke v izmeri 20,50 m2, je oddan v najem. Drugi del prostorov, ki je bil namenjen delovanju pošte (delovni prostor s sanitarijami), v izmeri 23,10 m2, pa je prazen. Stavba stoji na parceli št. 416/5 v izmeri 1.046 m2, ki je splošni skupni del stavbe in je v lasti etažnih lastnikov. Na parceli je urejen dovoz s parkirišči. Gre za stavbo zgrajeno leta 1950. Ogrevanje prostorov je urejeno na električno energijo (električni radiatorji). Prostori so brez pohištvene opreme. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 11 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori so delno oddani v najem. Pravice in obveznosti po sklenjeni najemni pogodbi se bodo s prodajo prenesle na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v najemno pogodbo.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 25.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 238 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 202023160000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Podravska
Kraj: Zgornja Ložnica
Leto izgradnje: 1950
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 43,60 m2
Vrsta ogrevanja: na električno energijo
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 756-513-11

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.
Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.295,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 15. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 1000 KB)
GURS podatki (PDF, 257 KB)
ZK izpisek (PDF, 99 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
1.295,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga