Poslovni prostori Odranci, Panonska ulica 33a

Naslov
Velikost
75,20 m2
Letnik
1997

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Odranci, Panonska ulica 33a

Prodamo poslovne prostore v Odrancih, na naslovu Panonska ulica 33a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9233 Odranci. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 139 k.o. 137 Odranci (ID znak del stavbe 137-139-1), v izmeri 75,20 m2. Stavba stoji na parceli št. 1748/3 k.o. 137 Odranci, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za stavbo zgrajeno leta 1997. Prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, delovni prostor, čajno kuhinjo, garderobo, trezor, sanitarije, kurilnico in garažo. Poslovni prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na kurilno olje, iz lastne kurilnice. Dovoz in parkirišča, ki se nahajajo v neposredni bližini stavbe, so urejeni in niso predmet prodaje. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 1 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih ima predkupno pravico preostali etažni lastnik. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 46.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 65kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 902092330000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Odranci
Leto izgradnje: 1997
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 75,20 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 137-139-1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.
Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.300,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 14. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 1025 KB)
GURS podatki (PDF, 265 KB)
ZK izpisek (PDF, 100 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
2.300,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga