Poslovni prostori Maribor, Na trati 3

Naslov
Velikost
146,40 m2
Letnik
1996

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Maribor, Na trati 3

Prodamo poslovne prostore pošte v Mariboru, na naslovu Na trati 3, kjer posluje pošta 2112 Maribor. Prostori so trenutno zasedeni, saj v njih posluje poštna poslovalnica, ki bo prenehala z obratovanjem dne 1. 10. 2019. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 1265 k.o. 656 Brezje (ID znak del stavbe 656-1265-1) v izmeri 146,40 m2, ki v naravi prestavlja poslovne prostore poštne poslovalnice. Prodaja se tudi večja parcela poleg stavbe in sicer parcela št. 953/1 k.o. 656 Brezje, v izmeri 481,00 m2, ki v naravi predstavlja travnik in gre za zazidljivo zemljišče. Stavba, dovoz in parkirišča stojijo na parceli št. 953/2 k.o. 656 Brezje, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za stavbo zgrajeno leta 1996. Prostori obsegajo predprostor, prostor za stranke, delovne in skladiščne prostore, kuhinjo, garderobo s sanitarijami, trezor in kurilnico. So klimatizirani in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na zemeljski plin, preko lastne etažne peči. Prav tako se prodaja ločena garaža (GURS k.o. 656 Brezje, stavba št. 1207, št. dela stavbe 1), v izmeri 14,90 m2, ki se nahaja neposredno poleg poslovnih prostorov in stoji na parceli 953/2 k.o. 656 Brezje. Garaža ni etažirana. Lastništvo poslovnih prostorov (etažnega dela št. 1), parcele št. 953/1 in garaže je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih imajo predkupno pravico preostali etažni lastniki, na parceli pa Mestna občina Maribor. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Pošta Slovenija bo prostore izpraznila do njihove primopredaje novemu lastniku. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju stanovanj in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 140.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 169 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 202021120000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Podravska
Kraj: Maribor
Leto izgradnje: 1996
Leto zadnje prenove: /
Velikost: poslovni prostori: 146,40 m2
zemljišče: 481,00 m2
garaža: 14,90 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 656-1265-1, parcela 656 953/1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 7.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 13. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 1012 KB)
GURS podatki (PDF, 314 KB)
ZK izpisek 1 (PDF, 96 KB)
ZK izpisek 2 (PDF, 98 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
7.000,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga