Poslovni prostori Kobilje, Kobilje 42a

Naslov
Velikost
85,50 m2
Letnik
2001

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Kobilje, Kobilje 42a

Prodamo poslovne prostore v Kobilju, na naslovu Kobilje 42a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9227 Kobilje. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 63 k.o. 144 Kobilje (ID znak del stavbe 144-63-1), v izmeri 85,50 m2. Stavba stoji na parceli št. 2997/6 v izmeri 467 m2 in parceli št. 2997/7 v izmeri 157 m2, obe k.o. 144 Kobilje. Obe parceli sta splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Parceli predstavja zemljišče pod stavbo, dovoz, parkirišče in dvorišče ob stavbi. Gre za stavbo zgrajeno leta 2001. Prostori obsegajo prostore za stranke v izmeri 36,50 m2 in delovne površine z ločeno garažo v izmeri 49,00 m2. Dostop v prostore je urejen preko dveh ločenih vhodov. Poslovni prostori so opremljeni s pohištveno opremo.

Ogrevanje prostorov je centralno, na kurilno olje. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 1 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih imajo predkupno pravico ostali etažni lastniki. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 24.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: D, 96 kWh/m2a
Šifra: 902092270000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Kobilje
Leto izgradnje: 2001
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 85,50 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 144-63-1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.245,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 12. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 371 KB)
GURS podatki (PDF, 259 KB)
ZK ispisek (PDF, 98 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
1.245,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga