Poslovni prostori Struge, Lipa 16

Naslov
Velikost
67,60 m2
Letnik
1988

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Struge, Lipa 16

Prodamo poslovne prostore v Strugah, na naslovu Lipa 16, kjer posluje pošta 1313 Struge. Prostori so trenutno zasedeni, saj v njih posluje poštna poslovalnica, ki bo prenehala z obratovanjem dne 1. 10. 2019. Gre za poslovne prostore v pritličju večje poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 5 v stavbi št. 461 k.o. 1567 Potiskavec (ID znak del stavbe 1567-461-5), v izmeri 67,60 m2. Stavba stoji na dveh večjih parcelah in sicer na parceli št. 59 in parceli št. 1780, obe k.o. 1567 Potiskavec, ki sta splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Na obeh parcelah se nahaja tudi večje funkcionalno zemljišče. Gre za stavbo zgrajeno leta 1988. Prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, zaledni delovni prostor, čajno kuhinjo, garderobo, sanitarije in skladiščni prostor. Poslovni prostori so opremljeni in se prodajajo s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno, na kurilno olje. Dovoz in parkirišče sta urejena in se nahajata neposredno pred stavbo, na parceli št. 59 k.o. 1567 Potiskavec. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 5 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Pošta Slovenija bo prostore izpraznila do njihove primopredaje novemu lastniku. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 32.500 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 205 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 102013130000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Struge
Leto izgradnje: 1988
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 67,60 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1567-461-5

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.625,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 10. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 386 KB)
GURS podatki (PDF, 259 KB)
ZK izpisek (PDF, 101 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
1.625,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga