Poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56

Naslov
Velikost
94,80 m2
Letnik
1955

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56
Prodamo poslovne prostore v Hrastniku, na naslovu Cesta 1. maja 56, kjer je do nedavnega poslovala pošta 1430 Hrastnik. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v visokem pritličju poslovno stanovanjske stavbe. Stavba je etažno razdeljena in ima urejen katastrski vpis. Prodajamo posamezni del št. 903 v stavbi št. 780 k.o. 1855 Hrastnik-mesto (ID znak del stavbe 1855-780-903), v izmeri 94,80 m2. Stavba stoji na parceli št. 1092 k.o. 1855 Hrastnik-mesto, ki je splošni skupni del stavbe in je v lasti etažnih lastnikov. Gre za stavbo zgrajeno leta 1955. Poslovni prostori v naravi predstavljajo pisarne in hodnik na sredini. Prostori so urejeni brez pohištvene opreme. Ogrevanje prostorov je centralno preko toplovoda. Prodaja se tudi solastni idealni delež na zemljišču zraven poslovno stanovanjske stavbe, ki leži na parceli št. 1093 k.o. 1855 Hrastnik-mesto (delež Pošte Slovenije znaša 49/100). Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 903 ter parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Predkupno pravico na zemljišču imata solastnik parcele Telekom Slovenije in Občina Hrastnik. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 23.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: F, 207 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 102014300000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Zasavska
Kraj: Hrastnik
Leto izgradnje: 1955
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 94,80 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na toplovod
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1855-780-903, idealni del 49/100 parcele 1855 1093

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.
Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.195,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 9. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 374 KB)
GURS podatki (PDF, 285 KB)
ZK izpisek 1 (PDF, 100 KB)
ZK izpisek 2 (PDF, 98 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
1.195,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga