Poslovni prostori Spodnja Idrija, Slovenska cesta 13

Naslov
Velikost
89,70 m2
Letnik
1992

OPIS PROSTOROV:

Poslovni prostori Spodnja Idrija, Slovenska cesta 13
Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Spodnji Idriji, na naslovu Slovenska cesta 13, kjer je do nedavnega poslovala pošta 5281 Spodnja Idrija. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 303 v stavbi št. 83 k.o. 2358 Spodnja Idrija (ID znak del stavbe 2358-83-303), v izmeri 89,70 m2. Stavba stoji na parceli št. 487/1 k.o. 2358 Spodnja Idrija, ki je splošni skupni del stavbe in je v lasti etažnih lastnikov. Stavba se nahaja v središču naselja Spodnja Idrija in je bila zgrajena leta 1992. Poslovni prostori obsegajo površine za zaposlene v izmeri 58,80 m2 in površine za stranke v izmeri 30,90 m2. Dostop je urejen preko dveh ločenih vhodov, s sprednje strani z glavne ceste in z zadnje strani s parkirišča. Prostori so urejeni in opremljeni s pisarniškim pohištvom. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 303 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 44.900,00 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 75 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 502052810000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Goriška
Kraj: Spodnja Idrija
Leto izgradnje: 1992
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 89,70 m2
Vrsta ogrevanja: daljinsko centralno ogrevanje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2358-83-303

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.
Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.245,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 8. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Mihaela Gerkšič na elektronskem naslovu mihaela.gerksic@posta.si.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 2504 KB)
GURS podatki (PDF, 257 KB)
ZK izpisek (PDF, 97 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
2.245,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga