Poslovni prostori Sežana, Partizanska cesta 109d

Naslov
Velikost
133,00 m2
Letnik
1990

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Sežana, Partizanska cesta 109d
Prodamo poslovne prostore pošte v Sežani, na naslovu Partizanska cesta 109d, kjer je do nedavnega poslovala pošta 6211 Sežana. Prostori so prazni, razen manjšega dela, ki je oddan v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 13 v stavbi št. 1006 k.o. 2455 Sežana (ID znak del stavbe 2455-1006-13) v izmeri 133,00 m2, ki v naravi prestavlja poslovne prostore poštne poslovalnice. Del prostora v izmeri 24,20 m2, ki je ločen in ima lasten vhod, je oddan v najem. Stavba stoji na parceli št. 3878/20 k.o. 2455 Sežana, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Dovoz in parkirišča se nahajajo na parceli št. 3878/11 k.o. 2455 Sežana, ki je prav tako splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za stavbo zgrajeno leta 1990. Prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, zaledne storitvene prostore, trezor, kuhinjo in garderobo s sanitarijami (ločene za moške in ženske). So delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na zemeljski plin iz skupne kotlovnice stavbe. Stavba im upravnika. Lastništvo poslovnih prostorov (etažni del št. 13) je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori so delno oddani v najem. Pravice in obveznosti po sklenjeni najemni pogodbi se bodo s prodajo prenesle na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v najemno pogodbo.
Poslovni prostori se nahajajo v drugem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 120.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 79 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 602062110000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Obalno-kraška
Kraj: Sežana
Leto izgradnje: 1990
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 133,00 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje za zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2455-1006-13

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 6.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 7. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Mihaela Gerkšič na elektronskem naslovu mihaela.gerksic@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 245 KB)
GURS podatki (PDF, 257 KB)
ZK izpisek (PDF, 100 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
6.000,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga