Poslovni prostori Izola, Morova ulica 25e

Naslov
Velikost
196,00 m2
Letnik
1997

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Izola, Morova ulica 25e

Prodamo poslovne prostore pošte v Izoli, na naslovu Morova ulica 25e, kjer posluje pošta 6311 Izola. Prostori so zasedeni, saj v njih posluje poštna poslovalnica, ki se bo zaprla do konec leta 2019. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 542 v stavbi št. 1354 k.o. 2626 Izola (ID znak del stavbe 2626-1354-542) v izmeri 85,20 m2 in posamezni del št. 543 v stavbi št. 1354 k.o. 2626 Izola (ID znak del stavbe 2626-1354-543) v izmeri 110,80 m2, ki v naravi prestavljata poslovne prostore poštne poslovalnice. Prodajata se tudi dve parceli pred stavbo in sicer parcela št. 2257/45 v izmeri 42,00 m2 in parcela št. 2257/49 v izmeri 60,00 m2, obe k.o. 2626 Izola, ki v naravi predstavljata dvorišče pred poštno poslovalnico. Prav tako so predmet prodajaje parkirno mesto v garažni hiši in dve shrambi, ki se nahajajo v kletnih prostorih stavbe v neposredni bližini poslovnih prostorov. Gre za etažirane dele stavbe in sicer posamezni del št. 799 v stavbi št. 1477 k.o. 2626 Izola (ID znak del stavbe 2626-1477-799) v izmeri 11,80 m2 (zamreženo parkirno mesto), posamezni del št. 838 v stavbi št. 1477 k.o. 2626 Izola (ID znak del stavbe 2626-1477-838) v izmeri 11,60 m2 (shramba I) in posamezni del št. 839 v stavbi št. 1477 k.o. 2626 Izola (ID znak del stavbe 2626-1477-839) v izmeri 8,80 m2 (shramba II). Poslovni prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, večje zaledne pisarniške in storitvene prostore, arhiv, trezor, čajno kuhinjo in dvojne sanitarije. Opremljeni so s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na kurilno olje iz skupne kotlovnice stavbe. Prostori so tudi hlajeni, s pomočjo klimatske naprave. Stavba je bila zgrajena leta 1997 in ima upravnika. Stoji na parceli št. 2257/15 k.o. 2626 Izola, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Dostop do stavbe je omogočen preko parcele št. 2257/6 k.o. 2626 Izola, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini.

Lastništvo poslovnih prostorov (etažnih delov št. 542 in 543), dveh parcel pred stavbo (št. 2257/45 in št. 2257/49) ter garaže in dveh shramb (etažni deli 799, 838 in 839) je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na obeh parcelah ima predkupno pravico Občina Izola. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Pošta Slovenija bo v prostorih ostala tudi po prodaji, vendar najkasneje do konec leta 2019. V primeru, da bo kupec izpolnil pogoje za primopredajo prostorov pred tem rokom, bo Pošta Slovenije z njim sklenila povraten najem do konec leta 2019, pod primerljivimi tržnimi pogoji, kar je pogoj prodaji.
Poslovni prostori se nahajajo v območju površin namenjenih za turizem.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 335.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: D, 63 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 602063110000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Obalno-kraška
Kraj: Izola
Leto izgradnje: 1997
Leto zadnje prenove: /
Velikost: poslovni prostori: 196,00 m2
garaža in 2 shrambi: 32,20 m2
zemljišče: 102,00 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2626-1354-542, del stavbe 2626-1354-543, del stavbe 2626-1477-799, del stavbe 2626-1477-838, del stavbe 2626-1477-839, parcela 2626 2257/45, parcela 2626 2257/49

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 16.750,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 4. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Mihaela Gerkšič na elektronskem naslovu mihaela.gerksic@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 880 KB)
GURS podatki (PDF, 370 KB)
Zk izpisek 1 (PDF, 99 KB)
ZK izpisek 2 (PDF, 99 KB)
ZK izpisek 3 (PDF, 97 KB)
ZK izpisek 4 (PDF, 97 KB)
ZK izpisek 5 (PDF, 97 KB)
ZK izpisek 6 (PDF, 95 KB)
ZK izpisek 7 (PDF, 95 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
16.750,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga