Poslovni prostori Velika Loka, Velika Loka 79

Naslov
Velikost
152,00 m2
Letnik
2001

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Velika Loka, Velika Loka 79

Prodamo poslovne prostore pošte Velika Loka, na naslovu Velika Loka 79, kjer je do letošnjega leta poslovala pošta 8212 Velika Loka. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju samostoječe poslovne stavbe (GURS k.o. 1425 Velika Loka, stavba št. 398, št. dela stavbe 1). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo celotno stavbo oz. poslovne prostore v izmeri 152,00 m2. Stavba stoji na parceli št. 1074/7 k.o. 1425 Velika Loka, v izmeri 500 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije. Parcela predstavja zemljišče pod stavbo, dovoz, parkirišče in dvorišče ob stavbi. Gre za novejšo stavbo zgrajeno leta 2001. Poslovni prostori obsegajo prostor za stranke z vetrolovom, delovni prostor, trezor, čajno kuhinjo, skladiščni prostor, dvojne oz. ločene sanitarije in garažo. Opremljeni so s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na zemeljski plin. Lastništvo poslovnih prostorov in parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih oz. parceli ima predkupno pravico Občina Trebnje. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 111.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 266 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 802082120000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Jugovzhodna Slovenija
Kraj: Velika Loka
Leto izgradnje: 2001
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 152,00 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: parcela 1425 1074/7

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov kaja.bracun@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 5.550,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 3. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Kaja Bračun na elektronskem naslovu kaja.bracun@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 3755 KB)
GURS podatki (PDF, 291 KB)
ZK izpisek (PDF, 95 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
5.550,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga