Poslovni prostori Artiče, Artiče 48

Naslov
Velikost
47,80 m2
Letnik
1920

OPIS PROSTOROV:

Poslovni prostori Artiče, Artiče 48

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Artičah, na naslovu Artiče 48, kjer je do nedavnega poslovala pošta 8253 Artiče. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 2 v stavbi št. 77 k.o. 1279 Artiče (ID znak del stavbe 1279-77-2), v izmeri 47,80 m2. Stavba stoji na parceli št. 847, na kateri je urejen dovoz do stavbe. Parcela je splošni skupni del stavbe in je v lasti etažnih lastnikov. Gre za stavbo zgrajeno leta 1920, na kateri sta bili leta 1996 obnovljeni fasada in streha. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovni prostor, garderobo, sanitarije in vetrolov. Opremljeni so s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na električno energijo (električne peči). Parkirišča se nahajajo v bližini poslovne stavbe in niso predmet prodaje. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 2 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 14.500 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 188 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 802082530000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Posavska
Kraj: Artiče
Leto izgradnje: 1920
Leto zadnje prenove: 1996
Velikost: 47,80 m2
Vrsta ogrevanja: na električno energijo
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1279-77-2

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov kaja.bracun@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 725,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Kaja Bračun na elektronskem naslovu kaja.bracun@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (PDF, 241 KB)
GURS podatki (PDF, 257 KB)
ZK izpisek (PDF, 100 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
725,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 01.10.2019 12:00
Pričetek dražbe
02.10.2019 12:00
Zaključek dražbe
02.10.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga