Poslovni prostori nekdanje PE Kranj, Poštna ulica 4

Naslov
Velikost
1711,80 m2
Letnik
1941

Prodamo poslovne prostore nekdanje PE Kranj, na naslovu Poštna ulica 4 v Kranju. V sklopu poslovnih prostorov se nahaja večja poslovna stavba s poštno poslovalnico 4106 Kranj in zemljišče pod stavbo z dvoriščem. Prostori so delno zasedeni, v manjšem delu pa tudi oddani v najem. Gre za štiri etažno dvonadstropno poslovno stavbo z zemljiščem (po GURS k.o. 2100 Kranj, stavba št. 579). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo celotno stavbo oz. poslovne prostore v izmeri 1.711,80 m2. Stavba stoji na parceli št. 976/2 k.o. 2100 Kranj, v izmeri 679 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije. Parcela predstavja zemljišče pod stavbo, dovoz, parkirišče in dvorišče v notranjosti ob stavbi. Gre za stavbo zgrajeno leta 1941, ki je spomeniško zaščitena. Notranjost stvabe je bila večkrat prenovljena in adaptirana, nazadnje leta 1997, ko sta bili obnovljeni streha in fasada ter zamenjana okna.

Zgradba je dvonadstropna s štiri etažami. V kleti se nahaja 17 ločenih prostorov, poleg tehničnih prostorov (kotlovnica, sistemski prostor, električno postrojenje,…) tudi skladiščni in pomožni prostori v skupni izmeri 341,4 m2. V najem je oddan en manjši prostor. V pritličju obratuje poštna poslovalnica v izmeri 291 m2. Del pritličja predstavljajo še pisarniški prostori v izmeri 141 m2, ki so delno oddani v najem. V prvem nadstropju v izmeri 450,2 m2 in v drugem nadstropju v izmeri 474 m2 se nahaja skupaj 27 pisarn od skupaj 41 prostorov. V drugem nadstropju je tudi opremljena konferenčna dvorana v izmeri 73,3 m2. Prostori so nezasedeni in delno opremljeni s pisarniškim pohištvom. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na zemeljski plin. V notranjem delu zgradbe je še dvorišče z nadstrešnico, na katerem je možno parkiranje 6 osebnih vozil. Dovoz do stavbe, ki se nahaja v mestnem jedru, je urejen z občinskimi dovolilnicami.

Poslovni prostori so delno zasedeni. Pošta Slovenije uporablja del prostorov v pritličju (poštna poslovalnica) v izmeri 291,00 m2 in parkirišča na dvorišču. Poleg tega so v najem oddani prostori v pritličju v izmeri 85,00 m2 in manjši kletni prostor v izmeri 4,00 m2. Najemnika bosta v prostorih ostala tudi po prodaji nepremičnine. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova že oddanih prostorov v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječi najemni pogodbi. Pošta Slovenije se bo iz stavbe izselila. Je pa pripravljena sočasno ob prodaji prostorov skleniti začasen povraten najem dela prostorov v pritličju za poštno poslovalnico, v izmeri ca. 150 m2.

Lastništvo poslovne stavbe in parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovni stavbi in parceli ima predkupno pravico Mestna občina Kranj. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.


2. PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 1.240.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 75 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 402041060000
Vrsta objekta: poslovni prostori (poslovna stavba) z zemljiščem
Regija: Gorenjska
Kraj: Kranj
Leto izgradnje: 1941
Leto zadnje prenove: 1997 (streha, fasada, instalacije, okna)
Velikost: 1.711,80 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: parcela 2100 976/2

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 3.12.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 62.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 2. Dražitelj mora do vključno 3.12.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

GURS podatki (PDF, 312 KB)
ZK izpisek 01 (PDF, 96 KB)
Energetska izkaznica (PDF, 926 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
77.500,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 17.09.2019 12:00
Pričetek dražbe
18.09.2019 12:00
Zaključek dražbe
18.09.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga