Poslovni prostori Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 98a

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 98a

Prodamo poslovne prostore pošte v Šempetru v Savinjski dolini, na naslovu Rimska cesta 98a, kjer posluje pogodbena pošta 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Prostori so delno zasedeni oz. delno oddani v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 5 v stavbi št. 1351 k.o. 995 Šempeter v Savinjski dolini (ID znak del stavbe 995-1351-5) v izmeri 120,90 m2, ki v naravi prestavlja poslovne prostore in posamezni del št. 6 v stavbi št. 1351 k.o. 995 Šempeter v Savinjski dolini (ID znak del stavbe 995-1351-6) v izmeri 85,00 m2, ki v naravi prestavlja dovozno ploščad z nadstrešnico. Stavba stoji na parcelah št. 221/4 in 221/14, obe k.o. 995 Šempeter v Savinjski dolini, ki sta splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za novejšo stavbo zgrajeno leta 2002. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovne in skladiščne prostore, kuhinjo, garderobo s sanitarijami (ločeno za moške in ženske), trezor in vetrolov s stranskim vhodom z dovozne ploščadi. So delno opremljeni s pohištveno opremo (del pohištvene opreme v prostoru za stranke je last najemnika in ni predmet prodaje). Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na zemeljski plin iz skupne kotlovnice stavbe. Stavba ima upravnika. Dovoz in parkirišča se nahajajo na parceli št. 219/6 k.o. 995 Šempeter v Savinjski dolini, ki je prav tako splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnih delov št. 5 in 6 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih ima predkupno pravico najemnik prostorov. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Tudi po prodaji bo v prostorih ostal najemnik oz. pogodbena pošta. Pogoj prodaji je sočasna sklenitev najemne pogodbe z obstoječim najemnikom pod obstoječimi pogoji za obdobje najmanj devet mesecev. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječo najemno pogodbo.

Poslovni prostori se nahajajo v drugih območjih centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 106.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 83 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 302033110000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Savinjska
Kraj: Šempeter v Savinjski dolini
Leto izgradnje: 2002
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 120,90 m2 poslovnih prostorov + 85,00 m2 dovozne ploščadi z nadstrešnico
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 995-1351-5, del stavbe 995-1351-6

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov kaja.bracun@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 18.6.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 5.300,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1. Dražitelj mora do vključno 18.6.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Kaja Bračun na elektronskem naslovu kaja.bracun@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska Izkaznica (PDF, 244 KB)
GURS Podatki (PDF, 181 KB)
ZK Izpisek 1 (PDF, 102 KB)
ZK Izpisek 2 (PDF, 102 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
5.300,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 18.06.2019 12:00
Pričetek dražbe
19.06.2019 12:00
Zaključek dražbe
19.06.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga