Poslovni prostori Ljubljana WTC, Dunajska cesta 158

Naslov
Velikost
229,80 m2
Letnik
1993

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Ljubljana WTC, Dunajska cesta 158

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Ljubljana WTC, na naslovu Dunajska cesta 158, kjer je do nedavnega poslovala pošta 1121 Ljubljana. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v kletni etaži (3. etaža) poslovne stavbe v sklopu poslovno trgovskega centra WTC Ljubljana. Stavba je etažno razdeljena in ima urejen katastrski vpis. Prodajamo posamezni del št. 32 v stavbi št. 1709 k.o. 1735 Stožice (ID znak del stavbe 1735-1709-32), v izmeri 229,80 m2. Stavba stoji na parcelah št. 920/4, 920/2, 924/34 in 924/11, vse k.o. 1735 Stožice. Parcele so splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za sodobno stavbo zgrajeno leta 1993. Poslovni prostori obsegajo površine za zaposlene v izmeri 125,20 m2, površine za stranke v izmeri 79,10 m2 in zunanje prodajne površine v izmeri 25,50 m2. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno preko toplovoda. Dostop do prostorov je možen preko vhodnega komunikacijskega predprostora ter iz dvoriščnega dela preko tekočih stopnic.

V zemljiški knjigi je pri navedeni nepremičnini pod Dn 132638/2019 vpisana zaznamba postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. II N 360/2018. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 32 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 207.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 133 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 102011210000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Ljubljana
Leto izgradnje: 1993
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 229,80 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na toplovod
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1735-1709-32

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 18.6.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 10.350,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 2. Dražitelj mora do vključno 18.6.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska Izkaznica (PDF, 388 KB)
GURS Podatki (PDF, 174 KB)
ZK Izpisek (PDF, 99 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
10.350,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 18.06.2019 12:00
Pričetek dražbe
19.06.2019 12:00
Zaključek dražbe
19.06.2019 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga