Poslovni prostori Kostanjevica na Krki, Oražnova ulica 3

Naslov
Velikost
116,30 m2
Letnik
2002

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Kostanjevica na Krki, Oražnova ulica 3

Prodamo poslovne prostore pošte v Kostanjevici na Krki, na naslovu Oražnova ulica 3, kjer obratuje pošta 8311 Kostanjevica na Krki. Prostori so zasedeni. Gre za poslovne prostore v pritličju večje poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 2 v stavbi št. 811 k.o. 1331 Kostanjevica (ID znak del stavbe 1331-811-2), v izmeri 116,30 m2. Stavba stoji na parceli št. *46/1, ki je splošni skupni del stavbe in je v lasti etažnih lastnikov. Gre za novejšo stavbo zgrajeno leta 2002. Prostori obsegajo prostor za stranke z vetrolovom, delovni prostor, skladišče, garderobo in sanitarije. Opremljeni so s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje z lastno etažno plinsko pečjo. Dovoz in parkirišča, ki se nahajajo v neposredni bližini poslovne stavbe, niso predmet prodaje. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 2 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti, namenjeni so poslovni in obrtni dejavnosti in so primerni tudi za stanovanjsko rabo.

Tudi po prodaji bo v njih ostala Pošta Slovenije d.o.o. in sicer predvidoma eno leto s ceno najema 4,00 EUR za m2. Kupec mora s Pošto Slovenije d.o.o. skleniti najemno pogodbo, v obliki in vsebini osnutka najemne pogodbe, ki je na vpogled pri prodajalcu (Kaja Bračun). Sočasna sklenitev najemnega razmerja je pogoj prodaji.

PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 85.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 50 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 802083110000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Posavska
Kraj: Kostanjevica na Krki
Leto izgradnje: 2002
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 116,30 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1331-811-2

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov kaja.bracun@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 11.12.2018 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 4.295,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1. Dražitelj mora do vključno 11.12.2018 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Kaja Bračun na elektronskem naslovu kaja.bracun@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska Izkaznica (PDF, 248 KB)
GURS Podatki (PDF, 531 KB)
ZK Izpisek (PDF, 99 KB)

Dražba

Vrsta dražbe
Višanje cene - draženje navzgor
Nezavezujoča varščina
4.295,00 EUR
Plačilo varščine
Najkasneje do 11.12.2018 12:00
Pričetek dražbe
12.12.2018 12:00
Zaključek dražbe
12.12.2018 17:00
Dražba zaključena

Zemljevid blaga