Poslovni prostori Ljubljana, Linhartova cesta 9 (Plava Laguna)

Naslov
Velikost
155,80 m2
Letnik
1974
Izklicna cena
265.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Ljubljani, na naslovu Linhartova cesta 9, kjer je do nedavnega poslovala pošta 1109 Ljubljana. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 337 v stavbi št. 2780 k.o. 2636 Bežigrad (ID znak del stavbe 2636-2780-337), v izmeri 155,80 m2. Stavba stoji na parcelah št. 1897, 1926/3, 1896, 1930/2 in 1907, vse k.o. 2636 Bežigrad, ki so lastnina na skupnem delu stavbe. Gre za stavbo zgrajeno leta 1974, poštna poslovalnica pa je bila v celoti obnovljena leta 2003. Poslovni prostori obsegajo prostor za stranke, delovne prostore, arhiv, trezor, garderobo, sanitarije, hodnik in vetrolov. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje preko toplotne črpalke, možno je tudi preko toplovoda. Prostori so tudi hlajeni, preko toplotne črpalke. Stavba ima skupnega upravitelja. Dostop do nepremičnine je omogočen s severne strani in zahodne strani preko parcel v lasti Mestne občine Ljubljana. V zemljiški knjigi je pri navedeni nepremičnini vpisana zaznamba postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. II N 352/2015. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 337 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 265.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: C, 52 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 102011090000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Ljubljana
Leto izgradnje: 1974
Leto zadnje prenove: 2003 (obnova poštne poslovalnice in instalacij)
Velikost: 155,80 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na toplotno črpalko
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2636-2780-337

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 13.295,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 8. Dražitelj mora do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Andrej Tomplak na elektronskem naslovu andrej.tomplak@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

ZK izpisek I (ZKI_Ljubljana 1109_PL_2636_2780_337.pdf, 100 kB)
Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Ljubljana 1109 PL.pdf, 471 kB)
GURS (GURS Ljubljana 1109 PL.docx.pdf, 112 kB)

Zemljevid blaga