Poslovni prostori Jesenice, Cesta maršala Tita 17

Naslov
Velikost
531,70 m2
Letnik
1952
Izklicna cena
248.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore Jesenice, na naslovu Cesta maršala Tita 17, kjer je do nedavnega poslovala pošta 4270 Jesenice. Prostori so v večjem delu oddani v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju in delno v kleti poslovno stanovanjske stavbe (GURS k.o. 2175 Jesenice, stavba št. 713, del stavbe št. 2) v skupni izmeri 531,70 m2. Stavba ni etažno razdeljena in nima narejenega katastrskega vpisa. Stoji na parceli št. 1429 k.o. 2175 Jesenice v izmeri 623 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 48/100. Gre za stavbo zgrajeno leta 1952, na kateri so bile leta 1991 obnovljene streha in fasada, leta 1992 pa okna in instalacije. Stavba stoji ob železniški postaji Jesenice. Poslovni prostori v pritličju v skupni izmeri 406 m2 obsegajo površine za zaposlene, površine za stranke, zaledne delovne prostore, skladišče in sanitarije, v kleti pa so trije skladiščni prostori v skupni izmeri 126 m2. Prostori se prodajajo brez pohištvene opreme. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje preko toplovoda, ki pa je odklopljen. Najemnika prostore trenutno ogrevata preko električnih radiatorjev. Prostori so tudi delno klimatizirani. Dostop do prostorov je omogočen neposredno s ceste, preko zemljišč v lasti Republike Slovenije. Parkiranje je urejeno tik ob stavbi oz. na okoliških javnih parkirnih mestih. V najem je oddanih 348 m2 prostorov, dvema najemnikoma, ki imata v prostorih trgovsko in storitveno dejavnost. Najemnika bosta v prostorih predvidoma ostala tudi po prodaji nepremičnine. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova oddanih prostorov v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječe najemne pogodbe. Lastništvo poslovnih prostorov je urejeno in je v lasti pošte Slovenije. Na nepremičnini imajo predkupno pravico preostali solastniki parcele in Občina Jesenice. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 248.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 85 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 402042700000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Gorenjska
Kraj: Jesenice
Leto izgradnje: 1952
Leto zadnje prenove: 1991 (streha, fasada), 1992 (okna, instalacije)
Velikost: 531,70 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na toplovod
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 48/100 parcele 2175 1429

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 12.400,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 7. Dražitelj mora do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Andrej Tomplak na elektronskem naslovu andrej.tomplak@posta.si.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Jesenice.pdf, 392 kB)
GURS (GURS Jesenice.pdf, 126 kB)
ZK izpisek I (ZKI_Jesenice_2175_1429.pdf, 95 kB)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (Potrdilo o zemljišču Jesenice.pdf, 1474 kB)

Zemljevid blaga