Zemljišče Izlake, Izlake 7

Naslov
Velikost
86,00 m2
Izklicna cena
5.200,00 EUR

Prodamo zemljišče v Izlakah. Nahaja se v sklopu posesti pošte 1411 Izlake, na naslovu Izlake 7. Zemljišče je v uporabi soseda. Gre za manjše pozidano stavbno zemljišče, ki je v naravi dvorišče, delno asfaltirano delno tlakovano in predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu. Zemljišče predstavlja parcela št. 531/1 k.o. 2649 Izlake (ID parcela 2649 531/1) v izmeri 86 m2. Je nepravilne geometrijske oblike – ozek daljši pas zemljišča, ki se na eni strani razširi. Nahaja se na severozahodnem robu posesti Pošte Slovenije, preko katere se tudi dostopa do predmetnega zemljišča. Lastništvo parcele je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na zemljišču je vknjižena služnost pravice hoje in vožnje v korist vsakokratnega lastnika garaž, ki se nahajajo na parcelah št. 523/5 in 523/4, oboje k.o. 2649 Izlake. Na predmetni nepremičnini ima predkupno pravico Občina Zagorje ob Savi. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Zemljišče se nahaja v območju centralnih dejavnosti in je namenjeno poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 5.200 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: /
Šifra: 102014110000
Vrsta objekta: zemljišče
Regija: Zasavska
Kraj: Izlake
Leto izgradnje: /
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 86,00 m2 zemljišča
Vrsta ogrevanja: /
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: parcela 2649 531/1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 260,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 10. Dražitelj mora do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Andrej Tomplak na elektronskem naslovu andrej.tomplak@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

GURS (GURS Izlake.pdf, 114 kB)
ZK izpisek (ZKI_Izlake_parcela_2649_531-1.pdf, 99 kB)

Zemljevid blaga