Poslovni prostori Blagovica, Blagovica 9a

Naslov
Velikost
78,10 m2
Letnik
1990
Izklicna cena
38.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore Blagovica, na naslovu Blagovica 9a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 1223 Blagovica. Prostori so oddani v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju in kleti poslovne stavbe (GURS k.o. 1927 Blagovica, stavba št. 533, del stavbe št. 2) v skupni izmeri 78,10 m2. Stavba ni etažno razdeljena in ima narejen katastrski vpis. Stoji na parceli št. 3/2 k.o. 1927 Blagovica v izmeri 129 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije. Gre za stavbo zgrajeno leta 1990. Poslovni prostori v pritličju obsegajo predprostor, prostor za stranke, zaledni prostor s čajno kuhinjo in sanitarije, v kleti pa sta dva skladiščno arhivska prostora in kurilnica. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno na kurilno olje. Dostop do prostorov je omogočen preko parcele 3/2 k.o. 1927 Blagovica, ki je v lasti Pošte Slovenije in je prav tako predmet prodaje. Prostori so trenutno oddani v najem, ki poteče dne 29.10.2021. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova oddanih prostorov v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječo najemno pogodbo. V zemljiški knjigi je pri navedeni parceli vknjižena neprava stvarna služnost pravice izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta v korist Elektro Ljubljana d.d. Lastništvo poslovnih prostorov je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na nepremičnini imata predkupno pravico Občina Lukovica in najemnik poslovnih prostorov. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v območju stanovanjskih površin in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:

Izklicna cena: 38.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 253 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 102012230000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Blagovica
Leto izgradnje: 1990
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 78,10 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: parcele 1927 3/2

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.945,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 6. Dražitelj mora do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Andrej Tomplak na elektronskem naslovu andrej.tomplak@posta.si.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

GURS (GURS Blagovica.pdf, 170 kB)
Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Blagovica.pdf, 393 kB)
ZK izpisek I (ZKI_Blagovica_1927_3.2.pdf, 98 kB)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (Potrdilo o zemljišču Blagovica.pdf, 1626 kB)

Zemljevid blaga