Poslovni prostori Prestranek, Ulica padlih borcev 24

Naslov
Velikost
169,90 m2
Letnik
1960
Izklicna cena
63.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Prestranku, na naslovu Ulica padlih borcev 24, kjer je do nedavnega poslovala pošta 6258 Prestranek. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 2492 Slavina, stavba št. 163, št. dela stavbe 1). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo poslovne prostore v izmeri 169,90 m2. Stavba stoji na parceli št. 4510/11 k.o. 2492 Slavina v izmeri 208 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 85/100. Stavba je bila zgrajena leta 1960 in je bila leta 1995 obnovljena. Poslovni prostori obsegajo prostor za stranke, dva delovna prostora, kuhinjo, hodnik in sanitarije. Pripada jim tudi ločen kletni prostor in kurilnica. Prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na kurilno olje. Predmet prodaje je tudi parcela št. 4510/10 k.o. 2492 Slavina v izmeri 612 m2, ki je v lasti Pošte Slovenije. Parcela predstavlja pozidano zemljišče okoli stavbe in sicer dovoz, dvorišče s parkirišči in zelenico. Na parceli št. 4510/10 ima družba Telekom Slovenije v zemljiški knjigi vknjiženo pravico služnosti hoje, dovoza in parkiranja. Lastništvo poslovnih prostorov in parcel je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih in obeh parcelah ima predkupno pravico solastnik, na obeh parcelah pa tudi Občina Postojna. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 63.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: G, 411 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 602062580000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Primorsko-notranjska
Kraj: Prestranek
Leto izgradnje: 1960
Leto zadnje prenove: 1995
Velikost: 169,90 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 85/100 parcele 2492 4510/11, parcela 2492 4510/10

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 3.195,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 5. Dražitelj mora do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Andrej Tomplak na elektronskem naslovu andrej.tomplak@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Prestranek.pdf, 1049 kB)
GURS (GURS Prestranek.pdf, 173 kB)
ZK izpisek I (ZKI_Prestranek_2492_4510-10.pdf, 97 kB)
ZK izpisek II (ZKI_Prestranek_2492_4510-11.pdf, 97 kB)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča (Potrdilo o zemljišču Prestranek.pdf, 1737 kB)

Zemljevid blaga