Poslovni prostori Bogojina, Bogojina 10a

Naslov
Velikost
45,70 m2
Letnik
1967
Izklicna cena
24.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Bogojini, na naslovu Bogojina 10a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9222 Bogojina. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 100 Bogojina, stavba št. 623, del stavbe št. 6) v skupni izmeri 45,70 m2. Stavba ni etažno razdeljena in ima urejen katastrski vpis. Stoji na parcelah št. 4451/1 k.o. 100 Bogojina v izmeri 1.611 m2 in št. 4451/2 k.o. 100 Bogojina v izmeri 75 m2, ki sta v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 3/40. Gre za stavbo zgrajeno leta 1967. Prostori obsegajo predprostor, prostor za stranke, delovne prostore, čajno kuhinjo in sanitarije. Poslovni prostori so brez pohištvene opreme. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na kurilno olje, iz skupne kotlovnice. Dovoz in parkirišča, ki se nahajajo v neposredni bližini stavbe, so urejeni in se nahajajo na parceli št. 4451/1 k.o. 100 Bogojina. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 6 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih imajo predkupno pravico preostali solastniki parcele in Občina Moravske Toplice. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v drugem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 24.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: E, 108 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 902092220000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Bogojina
Leto izgradnje: 1967
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 45,70 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 3/40 parcele 100 4451/1, idealni del 3/40 parcele 100 4451/2

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.200,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 2. Dražitelj mora do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

ZK izpisek I (ZKI_Bogojina_100_4451-1.pdf, 100 kB)
ZK izpisek II (ZKI_Bogojina_100_4451-2.pdf, 100 kB)
Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Bogojina.pdf, 302 kB)
GURS (GURS Bogojina.pdf, 129 kB)
Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o zemljišču Bogojina.pdf, 1013 kB)

Zemljevid blaga