Poslovni prostori Apače, Apače 42a

Naslov
Velikost
157,60 m2
Letnik
1992
Izklicna cena
99.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Apačah, na naslovu Apače 42a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9253 Apače. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 288 k.o. 181 Apače (ID znak del stavbe 181-288-1), v izmeri 157,60 m2. Stavba stoji na parceli št. 12/1 k.o. 181 Apače v izmeri 788 m2, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za stavbo zgrajeno leta 1992, na kateri je bila leta 2006 obnovljena streha. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovne prostore, čajno kuhinjo, garderobo, trezor, sanitarije, hodnik in ločeno garažo. Poslovni prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na toplotno črpalko, vgrajeno leta 2015. Dovoz in parkirišča, ki se nahajajo v neposredni bližini stavbe, so urejeni in se nahajajo na parceli št. 12/1 k.o. 181 Apače. V zemljiški knjigi je pri navedeni nepremičnini vknjižena služnostna pravica peš prehoda in z ustreznimi delovnimi aparati in napravami do sosednjih poslovnih prostorov. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 1 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih imata predkupno pravico preostala etažna lastnika. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 99.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: E, 111 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 902092530000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Apače
Leto izgradnje: 1992
Leto zadnje prenove: 2006 (streha)
Velikost: 157,60 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na toplotno črpalko
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 181-288-1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 4.995,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1. Dražitelj mora do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Apače.pdf, 2135 kB)
GURS (GURS Apače.pdf, 109 kB)
ZK izpisek I (ZKI_Apače_181_288_1.pdf, 99 kB)

Zemljevid blaga