Poslovni prostori Šalovci, Šalovci 161

Naslov
Velikost
115,50 m2
Letnik
1996
Izklicna cena
35.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Šalovcih, na naslovu Šalovci 161, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9204 Šalovci. Prostori so prazni, manjši del pa je oddan v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 3 v stavbi št. 203 k.o. 17 Šalovci (ID znak del stavbe 17-203-3) v izmeri 17,50 m2 in posamezni del št. 4 v stavbi št. 203 k.o. 17 Šalovci (ID znak del stavbe 17-203-4) v izmeri 98,00 m2. Skupaj prodajamo poslovne prostore v izmeri 115,50 m2. Stavba stoji na parceli št. 7590 k.o. 17 Šalovci, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Zgrajena je bila leta 1996. Poslovni prostori obsegajo delovne površine v izmeri 73,00 m2, površine za stranke v izmeri 25,00 m2 in garažo v izmeri 17,50 m2. So urejeni in opremljeni s pohištveno opremo. Vhod v poslovne prostore je ločen. Del prostora za stranke v izmeri 9,00 m2 je oddan v najem, kot samostojen prostor z ločenim vhodom iz skupnega vhoda. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova oddanega prostora v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječo najemno pogodbo. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 3 in etažnega dela št. 4 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 35.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 121 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 902092040000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Šalovci
Leto izgradnje: 1996
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 115,50 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 17-203-3, del stavbe 17-203-4

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.795,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 6. Dražitelj mora do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Šalovci.pdf, 370 kB)
GURS (GURS Šalovci.pdf, 339 kB)
Zk izpisek I (ZKI_Šalovci_17_203_3.pdf, 101 kB)
ZK izpisek II (ZKI_Šalovci_17_203_4.pdf, 102 kB)

Zemljevid blaga