Poslovni prostori Šalovci, Šalovci 161

Naslov
Velikost
115,50 m2
Letnik
1996
Izklicna cena
30.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Šalovcih, na naslovu Šalovci 161, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9204 Šalovci. Prostori so prazni, manjši del pa je oddan v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 3 v stavbi št. 203 k.o. 17 Šalovci (ID znak del stavbe 17-203-3) v izmeri 17,50 m2 in posamezni del št. 4 v stavbi št. 203 k.o. 17 Šalovci (ID znak del stavbe 17-203-4) v izmeri 98,00 m2. Skupaj prodajamo poslovne prostore v izmeri 115,50 m2. Stavba stoji na parceli št. 7590 k.o. 17 Šalovci, v izmeri 820 m2, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Stavba je bila zgrajena leta 1996. Poslovni prostori obsegajo predprostor, ločeno pisarno, prostor za stranke, delovne prostore, čajno kuhinjo, garderobo, trezor, sanitarije, hodnik in ločeno garažo v izmeri 17,50 m2. So klimatizirani in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje iz skupne kotlovnice. Dovoz in parkirišča za stavbo so urejeni in se nahajajo na parceli št. 7590 k.o. 17 Šalovci. Glavni vhod v prostore (v prostor za stranke) je od spredaj. Prav tako je tudi ločen službeni vhod od zadaj. Del prostora za stranke v izmeri 9,00 m2 je oddan v najem, kot samostojen prostor z ločenim vhodom iz skupnega vetrolova. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova oddanega prostora v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječo najemno pogodbo. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 3 in etažnega dela št. 4 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 30.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: D, 63 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 902092040000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Šalovci
Leto izgradnje: 1996
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 115,50 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 17-203-3, del stavbe 17-203-4

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.545,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 4. Dražitelj mora do vključno 14.9.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Šalovci.pdf, 370 kB)
GURS (GURS Šalovci.pdf, 118 kB)
ZK izpisek I (ZKI_Šalovci_17_203_3.pdf, 98 kB)
ZK izpisek II (ZKI_Šalovci_17_203_4.pdf, 99 kB)

Zemljevid blaga