Poslovni prostori Sladki vrh, Sladki vrh 3a

Naslov
Velikost
42,80 m2
Letnik
1978
Izklicna cena
21.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Sladki vrh, na naslovu Sladki vrh 3a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2214 Sladki vrh. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 566 Sladki vrh, stavba št. 243, del stavbe št. 2). Prodajamo poslovne prostore v izmeri 42,80 m2. Stavba ni etažno razdeljena in nima narejen katastrski vpis. Stavba stoji na dveh parcelah in sicer na parceli št. 4/6 k.o. 566 Sladki vrh v izmeri 48 m2 in parceli št. 4/7 k.o. 566 Sladki vrh v izmeri 52 m2, ki sta v solasti Pošte Slovenije vsaka v idealnem deležu 1/2. Gre za stavbo zgrajeno leta 1978, na kateri je bila leta 2006 obnovljena streha. Poslovni prostori obsegajo predprostor, površine za stranke, površine za zaposlene, hodnik, trezor, čajno kuhinjo in sanitarije. Prostori so klimatizirani, urejeni in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je izvedeno kot etažno centralno ogrevanje na zemeljski plin z lastno plinsko pečjo. Parkirišča pri stavbi niso predmet prodaje. Lastništvo poslovnih prostorov in deležev na obeh parcelah je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na parceli v solasti imata predkupno pravico solastnik parcele in občina Šentilj. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 21.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 307 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 202022140000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Podravska
Kraj: Sladki vrh
Leto izgradnje: 1978
Leto zadnje prenove: 2006 (streha)
Velikost: 42,80 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 1/2 parcele 566 4/6, idealni del 1/2 parcele 566 4/7


Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.050,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 5. Dražitelj mora do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Sladki vrh.pdf, 241 kB)
GURS (GURS Sladki vrh.pdf, 350 kB)
ZK izpisek I (ZKI_Sladki vrh_566_4-6.pdf, 101 kB)
ZK izpisek II (ZKI_Sladki vrh_566_4-7.pdf, 101 kB)

Zemljevid blaga