Poslovni prostori Odranci, Panonska ulica 33a

Naslov
Velikost
75,20 m2
Letnik
1997
Izklicna cena
36.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Odrancih, na naslovu Panonska ulica 33a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 9233 Odranci. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 139 k.o. 137 Odranci (ID znak del stavbe 137-139-1), v izmeri 75,20 m2. Stavba stoji na parceli št. 1748/3 k.o. 137 Odranci, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za stavbo zgrajeno leta 1997. Prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, delovni prostor, čajno kuhinjo, garderobo, trezor, sanitarije, kurilnico in garažo. Poslovni prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na kurilno olje, iz lastne kurilnice. Dovoz in parkirišča, ki se nahajajo v neposredni bližini stavbe, so urejeni in niso predmet prodaje. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 1 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih ima predkupno pravico preostali etažni lastnik. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 36.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 65 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 902092330000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Pomurska
Kraj: Odranci
Leto izgradnje: 1997
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 75,20 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 137-139-1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.800,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 4. Dražitelj mora do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Odranci.PDF, 1025 kB)
GURS (GURS Odranci.pdf, 321 kB)
ZK izpisek (ZKI_Odranci_137_139_1.pdf, 100 kB)

Zemljevid blaga