Poslovni prostori Vitanje, Na vasi 12a

Naslov
Velikost
86,30 m2
Letnik
2010
Izklicna cena
64.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Vitanju, na naslovu Na vasi 12a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 3205 Vitanje. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 6 v stavbi št. 578 k.o. 1095 Vitanje (ID znak del stavbe 1095-578-6) v izmeri 86,30 m2. Stavba stoji na parceli št. 265/12 k.o. 1095 Vitanje, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Zgrajena je bila leta 2010 in ima upravnika. Gre za sodobne odlično ohranjene poslovne prostore, ki obsegajo osrednji prostor poštne poslovalnice s pultom, večji delovni prostor, skladiščni prostor, čajno kuhinjo in sanitarije. Prostori so urejeni, opremljeni s pohištveno opremo in klimatizirani. Ogrevanje prostorov je izvedeno kot etažno centralno ogrevanje na zemeljski plin z lastno plinsko pečjo. Dovoz in parkirišča so urejena. Parkirišča se nahajajo za stavbo na večji parceli št. 265/14 k.o. 1095 Vitanje v izmeri 1.189 m2, na parceli št. 265/15 k.o. 1095 Vitanje v izmeri 403 m2 pa je zelenica. Obe parceli sta prav tako splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 6 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 64.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 88 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 302032050000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Savinjska
Kraj: Vitanje
Leto izgradnje: 2010
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 86,30 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1095-578-6

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 3.200,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 2. Dražitelj mora do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za oglede in dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Vitanje.pdf, 747 kB)
GURS (GURS Vitanje.pdf, 323 kB)
Zk izpisek (ZKI_Vitanje_1095_578_6.pdf, 101 kB)

Zemljevid blaga