Poslovni prostori Šentrupert, Šentrupert 124

Naslov
Velikost
104,10 m2
Letnik
1990
Izklicna cena
67.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Šentrupertu, na naslovu Šentrupert 124, kjer je do nedavnega poslovala pošta 8232 Šentrupert. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 2 v stavbi št. 706 k.o. 1399 Šentrupert (ID znak del stavbe 1399-706-2) v izmeri 95,20 m2. Prodajamo tudi delež na posameznem delu št. 8 v stavbi št. 706 k.o. 1399 Šentrupert (ID znak del stavbe 1399-706-8) v izmeri 17,70 m2, na katerem smo solastnik idealnega deleža v višini 1/2. Stavba stoji na parceli št. 43/11 k.o. 1399 Šentrupert, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Zgrajena je bila leta 1990. Gre za sodobne dobro ohranjene poslovne prostore, ki obsegajo osrednji prostor poštne poslovalnice s pultom, večji delovni prostor, skladiščni prostor, čajno kuhinjo in sanitarije, ter hodnik (vetrolov), ki je v solastništvu . Prostori so urejeni, opremljeni s pohištveno opremo in klimatizirani. Ogrevanje prostorov je izvedeno kot etažno centralno ogrevanje na zemeljski plin z lastno plinsko pečjo. Dovoz in parkirišča so urejena. Nahajajo se ob stavbi na večji parceli št. 43/12 k.o. 1399 Šentrupert v izmeri 1.059 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 199/1000. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnih delov št. 2 in 8 in parcele je urejeno in je v lasti oz. solasti Pošte Slovenije. Na etažnem delu št. 8 ima predkupno pravico solastnik, na parceli pa Občina Šentrupert. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 67.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 154 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 802082320000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Jugovzhodna Slovenija
Kraj: Šentrupert
Leto izgradnje: 1990
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 104,10 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1399-706-2, idealni del 1/2 dela stavbe 1399-706-8, idealni del 199/1000 parcele 1399 43/12

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 3.350,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1. Dražitelj mora do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za oglede in dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Šentrupert.pdf, 1066 kB)
GURS (GURS Šentrupert.pdf, 358 kB)
ZK izpisek I (ZKI_Šentrupert_1399_43-12.pdf, 101 kB)
ZK izpisek II (ZKI_Šentrupert_1399_706_2.pdf, 99 kB)
ZK izpisek III (ZKI_Šentrupert_1399_706_8.pdf, 101 kB)
Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o zemljišču Šentrupert.pdf, 345 kB)

Zemljevid blaga