Poslovni prostori Knežak, Knežak 202a

Naslov
Velikost
71,00 m2
Letnik
1947
Izklicna cena
35.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Knežaku, na naslovu Knežak 202a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 6253 Knežak. Prostori so oddani v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 4 v stavbi št. 114 k.o. 2511 Knežak (ID znak del stavbe 2511-114-4), v izmeri 71,00 m2. Stavba stoji na parceli št. 2484/4 k.o. 2511 Knežak, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za večjo parcelo v izmeri 2.082 m2, na kateri se nahaja tudi funkcionalno zemljišče. Stavba je bila zgrajeno leta 1947 in kasneje večkrat obnovljena. Prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, zaledni delovni prostor s čajno kuhinjo, garderobo in sanitarije. Poslovni prostori so spremenjeni v frizerski salon. Pohištvena in ostala oprema ni predmet prodaje.Ogrevanje prostorov je urejeno interno s strani najemnika in ni predmet prodaje. Dovoz in parkirišče sta urejena in se nahajata neposredno pred stavbo. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova oddanega prostora v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječo najemno pogodbo. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 4 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni trgovskim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojno izobraževalnim in kulturnim dejavnostim ter bivanju.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 35.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 258 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 602062530000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: primorsko-notranjska
Kraj: Knežak
Leto izgradnje: 1947
Leto zadnje prenove: 1997
Velikost: 71,00 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2511-114-4

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov valter.furlanic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.750,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 10. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Artur Olja na elektronskem naslovu artur.olaj@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Knežak.pdf, 388 kB)
GURS (GURS Knežak.pdf, 259 kB)
ZK izpisek (ZKI_Knežak_2511_114_4.pdf, 98 kB)

Zemljevid blaga