Poslovni prostori Knežak, Knežak 202a

Naslov
Velikost
71,00 m2
Letnik
1947
Izklicna cena
35.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Knežaku, na naslovu Knežak 202a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 6253 Knežak. Prostori so oddani v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 4 v stavbi št. 114 k.o. 2511 Knežak (ID znak del stavbe 2511-114-4), v izmeri 71,00 m2. Stavba stoji na parceli št. 2484/4 k.o. 2511 Knežak, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za večjo parcelo v izmeri 2.082 m2, na kateri se nahaja tudi funkcionalno zemljišče. Stavba je bila zgrajeno leta 1947 in kasneje večkrat obnovljena. Prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, zaledni delovni prostor s čajno kuhinjo, garderobo in sanitarije. Poslovni prostori so spremenjeni v frizerski salon. Pohištvena in ostala oprema ni predmet prodaje.Ogrevanje prostorov je urejeno interno s strani najemnika in ni predmet prodaje. Dovoz in parkirišče sta urejena in se nahajata neposredno pred stavbo. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova oddanega prostora v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječo najemno pogodbo. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 4 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni trgovskim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojno izobraževalnim in kulturnim dejavnostim ter bivanju.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 35.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 258 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 602062530000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: primorsko-notranjska
Kraj: Knežak
Leto izgradnje: 1947
Leto zadnje prenove: 1997
Velikost: 71,00 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2511-114-4

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov valter.furlanic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.750,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 10. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Artur Olja na elektronskem naslovu artur.olaj@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dražba

Za blago je razpisana aktivna dražba

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Knežak.pdf, 388 kB)
GURS (GURS Knežak.pdf, 259 kB)
ZK izpisek (ZKI_Knežak_2511_114_4.pdf, 98 kB)

Zemljevid blaga