Poslovni prostori Struge, Lipa 16

Naslov
Velikost
67,60 m2
Letnik
1988
Izklicna cena
24.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Strugah, na naslovu Lipa 16, kjer je do nedavnega poslovala pošta 1313 Struge. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju večje poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 5 v stavbi št. 461 k.o. 1567 Potiskavec (ID znak del stavbe 1567-461-5), v izmeri 67,60 m2. Stavba stoji na dveh večjih parcelah in sicer na parceli št. 59 in parceli št. 1780, obe k.o. 1567 Potiskavec, ki sta splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Na obeh parcelah se nahaja tudi večje funkcionalno zemljišče. Gre za stavbo zgrajeno leta 1988. Prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, zaledni delovni prostor, čajno kuhinjo, garderobo, sanitarije in skladiščni prostor. Poslovni prostori so opremljeni in se prodajajo s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno, na kurilno olje. Dovoz in parkirišče sta urejena in se nahajata neposredno pred stavbo, na parceli št. 59 k.o. 1567 Potiskavec. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 5 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 24.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 205 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 102013130000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Struge
Leto izgradnje: 1988
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 67,60 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1567-461-5

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.245,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 12. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Artur Olaj na elektronskem naslovu artur.olaj@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dražba

Za blago je razpisana aktivna dražba

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Struge.pdf, 386 kB)
GURS (GURS Struge.pdf, 259 kB)
ZK izpisek (ZKI_Struge_1567_461_5.pdf, 101 kB)

Zemljevid blaga