Poslovni prostori Ožbalt, Ožbalt 69

Naslov
Velikost
48,10 m2
Letnik
1965
Izklicna cena
26.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Ožbaltu, na naslovu Ožbalt 69, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2361 Ožbalt. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe (GURS k.o. 799 Ožbalt, stavba št. 168, del stavbe št. 2) z urejenim katastrskim vpisom. Prodajamo poslovne prostore v izmeri 48,10 m2. Stavba ni etažno razdeljena in stoji na parceli št. *76 k.o. 799 Ožbalt v izmeri 163 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 161/1000. Gre za stavbo zgrajeno leta 1965, na kateri sta bili leta 2013 obnovljeni fasada in streha. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovni prostor, shrambo, kuhinjo in sanitarije. Prodajajo se z obstoječo pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je lokalno na električne peči. Dovoz in parkirišče, ki se nahaja neposredno ob stavbi, je urejeno in ni predmet prodaje.

Lastništvo poslovnih prostorov oz. idealnega deleža na parceli je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih ima predkupno pravico Občina Podvelka. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 26.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 201 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 202023610000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Koroška
Kraj: Ožbalt
Leto izgradnje: 1965
Leto zadnje prenove: 2013 (fasada in streha)
Velikost: 48,10 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: na električno energijo
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 161/1000 parcele 799 *76

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.300,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 7. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Ožbalt.pdf, 387 kB)
GURS (GURS Ožbalt.pdf, 316 kB)
ZK izpisek (ZKI_Ožbalt_799_76-0.pdf, 98 kB)
Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o zemljišču Ožbaltn.pdf, 298 kB)

Zemljevid blaga