Poslovni prostori Destrnik, Vintarovci 50

Naslov
Velikost
54,30 m2
Letnik
1869
Izklicna cena
18.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Destrniku, na naslovu Vintarovci 50, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2253 Destrnik. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 2 v stavbi št. 224 k.o. 364 Vintarovci (ID znak del stavbe 364-224-2), v izmeri 54,30 m2. Stavba stoji na parceli št. 373/1 k.o. 364 Vintarovci v izmeri 624 m2, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Parcela v večjem delu predstavja dovoz in dvorišče s parkirišči. Gre za stavbo zgrajeno leta 1869, ki je bila leta 1995 obnovljena (fasada in streha stavbe, poslovni prostori pošte). Prostori obsegajo osrednji prostor za stranke v izmeri 19,20 m2, preostalo so delovne površine (delovni prostor, pisarna, trezor in čajna kuhinja). Sanitarije so skupne. Dostop v prostore je urejen preko ločenega vhoda. Poslovni prostori so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno, na kurilno olje iz skupne kurilnice. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 2 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Občina Destrnik ima nakupno pravico, ki pa je ni uveljavila. Na poslovnih prostorih ima predkupno pravico preostali etažni lastnik. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.
Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 18.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 92 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 202022530000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Podravska
Kraj: Destrnik
Leto izgradnje: 1869
Leto zadnje prenove: 1995 (streha, fasada, poslovni prostori)
Velikost: 54,30 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na kurilno olje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 364-224-2

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 945,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 3. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Destrnik.pdf, 240 kB)
GURS (GURS Destrnik.pdf, 282 kB)
ZK izpisek (ZKI_Destrnik_364_224_2.pdf, 98 kB)

Zemljevid blaga