Poslovni prostori Velenje, Goriška cesta 40

Naslov
Velikost
54,30 m2
Letnik
1977
Izklicna cena
30.600,00 EUR

Prodamo poslovne prostore v Velenju, na naslovu Goriška cesta 40, kjer je do nedavnega poslovala pošta 3321 Velenje. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju večje pretežno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 51 v stavbi št. 3802 k.o. 964 Velenje (ID znak del stavbe 964-3802-51), v izmeri 54,30 m2. Stavba stoji na parceli št. 2397/144 k.o. 964 Velenje, ki je splošni skupni del stavbe. Gre za stavbo zgrajeno leta 1977. Prostori obsegajo prostor za stranke, delovni prostor, garderobo, sanitarije in predprostor. Prodajajo se brez pohištvene opreme. Ogrevanje prostorov je centralno, na daljinski toplovod. Stavba ima skupnega upravitelja. Dovoz in parkirišča, ki se nahajajo v neposredni bližini poslovne stavbe, so urejena in niso predmet prodaje. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 51 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju stavbnih zemljišč, v pretežno stanovanjski soseski in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 30.600 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 58 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 302033210000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Savinjska
Kraj: Velenje
Leto izgradnje: 1977
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 54,30 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na daljinsko toploto
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 964-3802-51

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov vladimir.guzej@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.530,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 2. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

ZK izpisek (ZKI_Velenje Gorica_964_3802_51.pdf, 99 kB)
GURS (GURS Velenje Gorica.pdf, 258 kB)
Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Velenje Gorica.pdf, 242 kB)

Zemljevid blaga