Poslovni prostori Gomilsko, Gomilsko 22a

Naslov
Velikost
36,20 m2
Letnik
1980
Izklicna cena
21.600,00 EUR

Prodamo poslovne prostore na Gomilskem, na naslovu Gomilsko 22a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 3303 Gomilsko. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju večje poslovne stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 4 v stavbi št. 324 k.o. 1008 Gomilsko (ID znak del stavbe 1008-324-4), v izmeri 36,20 m2. Stavba stoji na parceli št. 340/3 k.o. 1008 Gomilsko, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za stavbo zgrajeno leta 1980. Prostori obsegajo predprostor, prostor za stranke, delovni prostor in sanitarije. Prodajajo se z obstoječo pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno iz skupne kotlovnice in lokalno na električne peči. Dovoz in parkirišča, ki se nahajajo neposredno ob stavbi, so urejena in niso predmet prodaje. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 4 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na poslovnih prostorih imata predkupno pravico preostala etažna lastnika. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju stanovanjskih površin in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 21.600 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 141 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 302033030000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Savinjska
Kraj: Gomilsko
Leto izgradnje: 1980
Leto zadnje prenove: 2017 (fasada)
Velikost: 36,20 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje iz skupne kotlovnice, električne peči
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1008-324-4

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov vladimir.guzej@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.080,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Gomilsko.pdf, 386 kB)
GURS (GURS Gomilsko.pdf, 282 kB)
ZK izpisek (ZKI_Gomilsko_1008_324_4.pdf, 99 kB)

Zemljevid blaga