Poslovni prostori Spodnja Idrija, Slovenska cesta 13

Naslov
Velikost
89,70 m2
Letnik
1991
Izklicna cena
40.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Spodnji Idriji, na naslovu Slovenska cesta 13, kjer je do nedavnega poslovala pošta 5281 Spodnja Idrija. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 303 v stavbi št. 83 k.o. 2358 Spodnja Idrija (ID znak del stavbe 2358-83-303), v izmeri 89,70 m2. Stavba stoji na parceli št. 487/1 k.o. 2358 Spodnja Idrija, ki je splošni skupni del stavbe in je v lasti etažnih lastnikov. Stavba se nahaja v središču naselja Spodnja Idrija in je bila zgrajena leta 1992. Poslovni prostori obsegajo površine za zaposlene v izmeri 58,80 m2 in površine za stranke v izmeri 30,90 m2. Dostop je urejen preko dveh ločenih vhodov, s sprednje strani z glavne ceste in z zadnje strani s parkirišča. Prostori so urejeni in opremljeni s pisarniškim pohištvom. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 303 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 40.900,00 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 105 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 502052810000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Goriška
Kraj: Spodnja Idrija
Leto izgradnje: 1991
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 89,70 m2
Vrsta ogrevanja: daljinsko centralno ogrevanje
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2358-83-303

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 17.3.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.045,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 14. Dražitelj mora do vključno 17.3.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Mihaela Gerkšič na elektronskem naslovu mihaela.gerksic@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Spodnja Idrija.pdf, 2504 kB)
GURS Podatki (GURS Spodnja Idrija.pdf, 283 kB)
ZK Izpiski (ZKI_Spodnja Idrija_2358_83_303.pdf, 94 kB)

Zemljevid blaga