Shramba Hoče, Pohorska cesta 20

Naslov
Velikost
1,80 m2
Letnik
1930
Izklicna cena
630,00 EUR

Prodamo shrambo v Hočah, na naslovu Pohorska cesta 20, kjer posluje pošta 2311 Hoče. Prostor je zaseden. Gre za manjši prostor v kletni etaži poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 4 v stavbi št. 564 k.o. 696 Spodnje Hoče (ID znak del stavbe 696-564-4), v izmeri 1,80 m2. Stavba stoji na parceli št. 600/1 k.o. 696 Spodnje Hoče v izmeri 270 m2, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini in predstavja zemljišče pod stavbo. Gre za stavbo zgrajeno leta 1930, na kateri sta bili leta 1996 obnovljeni streha in fasada. Shrambo predstavlja manjši kletni prostor, ki je opremljen z majhnim oknom. Dostop v prostor je urejen preko skupnega hodnika oz. skupnega vhoda v stavbo. Prostor je brez opreme in ogrevanja. Dovoz in parkirišča niso predmet prodaje. Lastništvo shrambe oz. etažnega dela št. 4 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

V zemljiški knjigi je vknjižena pravica prepovedi odtujitve, vendar bo prodajalec do podpisa prodajne pogodbe pridobil izbrisno dovoljenje o umiku prepovedi odtujitve in obremenitve.

Predmetni prostor se nahaja v osrednjem območju centralnih dejavnosti in je namenjena poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 630 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: /
Šifra: 202023110000
Vrsta objekta: kletni prostor
Regija: Podravska
Kraj: Hoče
Leto izgradnje: 1930
Leto zadnje prenove: 1995 (streha in fasada)
Velikost: 1,80 m2
Vrsta ogrevanja: brez ogrevanja
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 696-564-4

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 17.3.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 31,50 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 5. Dražitelj mora do vključno 17.3.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

GURS (GURS Hoče - shramba.pdf, 279 kB)
ZK Izpiski (ZKI_Hoče_696_564_4.pdf, 99 kB)

Zemljevid blaga