Poslovni prostori Ptuj, Rogozniška cesta 33

Naslov
Velikost
47,00 m2
Letnik
1996
Izklicna cena
36.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore na Ptuju, na naslovu Rogozniška cesta 33, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2249 Ptuj. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 837 k.o. 400 Ptuj (ID znak del stavbe 400-837-1), v izmeri 47,00 m2. Stavba stoji na parceli št. 450/5 k.o. 400 Ptuj v izmeri 487 m2, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini in predstavja zemljišče pod stavbo. Gre za stavbo zgrajeno leta 1996. Prostori obsegajo prostor za stranke in delovne površine s trezorjem. Sanitarije so v souporabi in so skupne za celotno etažo stavbe. Dostop v poslovne prostore je urejen preko avle, do katere se pride preko skupnega vhoda v stavbo. Prostori so klimatizirani in so delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je lokalno na električno energijo preko radiatorjev in klimatske naprave. Dovoz in parkirišča niso predmet prodaje. Stavba ima skupnega upravitelja. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 1 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

V zemljiški knjigi je vknjižena pravica stvarnega bremena za nedoločen čas. Gre za plačevanje pavšalnega nadomestila za souporabo skupne infrastrukture območja. Prodajalec nadomestila ne plačuje več, saj na lokaciji ne posluje.

Poslovni prostori se nahajajo v območju gospodarske cone in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 36.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: D, 72 kWh/m2a
Šifra: 202022490000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Podravska
Kraj: Ptuj
Leto izgradnje: 1996
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 47,00 m2
Vrsta ogrevanja: na električno energijo
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 400-837-1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 17.3.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.845,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 11. Dražitelj mora do vključno 17.3.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Kerenc na elektronskem naslovu franc.kerenc@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Ptuj 2249.pdf, 300 kB)
GURS Podatki (GURS Ptuj.pdf, 285 kB)
ZK Izpisek (ZKI_Ptuj_400_837_1.pdf, 101 kB)

Zemljevid blaga