Poslovni prostori Ljubljana WTC, Dunajska cesta 158

Naslov
Velikost
229,80 m2
Letnik
1993
Izklicna cena
146.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Ljubljana WTC, na naslovu Dunajska cesta 158, kjer je do nedavnega poslovala Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Ljubljana WTC, na naslovu Dunajska cesta 158, kjer je do nedavnega poslovala pošta 1121 Ljubljana. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v kletni etaži (3. etaža) poslovne stavbe v sklopu poslovno trgovskega centra WTC Ljubljana. Stavba je etažno razdeljena in ima urejen katastrski vpis. Prodajamo posamezni del št. 32 v stavbi št. 1709 k.o. 1735 Stožice (ID znak del stavbe 1735-1709-32), v izmeri 229,80 m2. Stavba stoji na parcelah št. 920/4, 920/2, 924/34 in 924/11, vse k.o. 1735 Stožice. Parcele so splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za sodobno stavbo zgrajeno leta 1993. Poslovni prostori obsegajo delovne površine v izmeri 125,20 m2, površine za stranke v izmeri 79,10 m2 in zunanje prodajne površine v izmeri 25,50 m2. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno preko toplovoda. Dostop do prostorov je možen preko vhodnega komunikacijskega predprostora ter iz dvoriščnega dela (tekoče stopnice). Stavba ima skupnega upravitelja. V zemljiški knjigi je pri navedeni nepremičnini pod Dn 132638/2019 vpisana zaznamba postopka za vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. II N 360/2018. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 32 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

2. PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 146.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 133 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 102011210000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Ljubljana
Leto izgradnje: 1993
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 229,80 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na toplovod
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1735-1709-32

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov andrej.tomplak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 7.345,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 8. Dražitelj mora do vključno 23.3.2021 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Andrej Tomplak na elektronskem naslovu andrej.tomplak@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Ljubljana WTC.pdf, 388 kB)
GURS (GURS Ljubljana WTC.pdf, 323 kB)
ZK izpisek (ZKI_Ljubljana WTC_1735_1709_32.pdf, 98 kB)

Zemljevid blaga