Poslovni prostori Obrov, Obrov 61d

Naslov
Velikost
99,20 m2
Letnik
1975
Izklicna cena
27.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Obrov, na naslovu Obrov 61d, kjer je do nedavnega poslovala pošta 6243 Obrov. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 2576 Obrov, stavba št. 69, št. dela stavbe 1). Stavba nima narejenega katastrskega vpisa in ni etažno razdeljena. Prodajamo poslovne prostore v izmeri 99,20 m2. Stavba stoji na parceli št. 1381/35 k.o. 2576 Obrov, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 77/100. Stavba je bila zgrajena leta 1975. Poslovni prostori obsegajo vhod, prostor za stranke, prostor za dostavo in sanitarije. Prav tako jim pripada sorazmerni del kleti. Opremljeni so s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na električno energijo (električne peči). Stavba leži tik ob glavni cesti. Predmet prodaje so tudi dovoz in parkirišča, ki se nahajajo neposredno ob stavbi, gre pa za parcelo št. 1381/22 k.o. 2576 Obrov (lastniški delež 1/1) in solastniški del parcele št. 1381/34 k.o. 2576 Obrov v idealnem deležu v višini 77/100. Lastništvo poslovnih prostorov in parcel je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na celotni nepremičnini ima predkupno pravico Občina Hrpelje – Kozina, na poslovnih prostorih in parcelah v solasti pa solastnik parcel.

Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v območju stavbnih zemljišč in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 27.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 222 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 602062430000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Obalno-kraška
Kraj: Obrov
Leto izgradnje: 1975
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 99,20 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: na električno energijo
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: parcela 2576 1381/22, idealni del 77/100 parcele 2576 1381/34 in idealni del 77/100 parcele 2576 1381/35

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 10.12.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 1.350,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 5. Dražitelj mora do vključno 10.12.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Mihaela Gerkšič na elektronskem naslovu mihaela.gerksic@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Obrov.pdf, 2540 kB)
GURS podatki (GURS Obrov.pdf, 331 kB)
ZK izpiski I (ZKI_Obrov_2576_1381-22.pdf, 97 kB)
ZK izpiski II (ZKI_Obrov_2576_1381-34.pdf, 93 kB)
ZK izpiski III (ZKI_Obrov_2576_1381-35.pdf, 93 kB)
Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o zemljišču Obrov.pdf, 163 kB)

Zemljevid blaga