Poslovni prostori in stanovanje Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 28

Naslov
Velikost
98,00 m2
Letnik
1960
Izklicna cena
15.500,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte z zemljiščem in stanovanje v Pristavi pri Mestinju, na naslovu Pristava pri Mestinju 28. V poslovnem delu zgradbe je do nedavnega poslovala pošta 3253 Pristava pri Mestinju. Prostori so prazni. Stanovanje je zasedeno oz. oddano v najem. Poslovni in stanovanjski prostori se nahajajo v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Poslovni prostori (ID znak 1210-365-5) v izmeri 32,60 m2 obsegajo prostor za stranke in delovni prostor. V souporabi so sanitarije, hodnik in kletni prostori. Poslovni prostori so opremljeni s starejšo pohištveno opremo. Stanovanje (ID znak 1210-365-1) v izmeri 65,40 m2 je trisobno in obsega hodnik, dnevni prostor, spalnico, kuhinjo, kopalnico in sanitarije. Stanovanju pripada še kletni prostor v izmeri 13,50 m2. Stavba stoji na parceli št. 1043/3 k.o. 1210 Pristava, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za stavbo zgrajeno leta 1960, ki je potrebna vlaganj. Ogrevanje je urejeno na električno energijo. Dovoz, parkirišče in zemljišče v skupni izmeri 681 m2 so tudi predmet prodaje. Dovoz in parkirišče ležita na parceli št. 1043/4 k.o. 1210 Pristava, ki je v celoti v lasti Pošte Slovenije, vendar se preko nje vrši dostop do stavbe št. 365 k.o. 1210 Pristava tudi s strani preostalega etažnega lastnika. Prodajata se tudi solastna idealna deleža na dveh zemljiščih zraven poslovno stanovanjske stavbe, ki ležita na parcelah št. 1043/2 in 1043/5 k.o. 1210 Pristava (delež Pošte Slovenije znaša 4/9). Bremena preostalega etažnega lastnika in ostalih upravičencev so razvidna iz ZK izpiskov. Lastništvo poslovnih prostorov, stanovanja in treh parcel je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Predkupno pravico na zemljiščih ima Občina Podčetrtek, na obeh parcelah v solasti pa tudi solastnik. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova najemne pogodbe prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječo najemno pogodbo, pri čemer je potrebno skleniti dogovor o nerazkrivanju podatkov.

Poslovni prostori se nahajajo v območju gospodarske cone in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti. Stanovanje je namenjeno bivanju, primerno pa je tudi za poslovno oz. obrtno dejavnost.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 15.500 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: F, 178 kWh/m2a (potrebna toplota za ogrevanje)
Šifra: 302032530000
Vrsta objekta: poslovni prostori, stanovanje in zemljišče
Regija: Savinjska
Kraj: Pristava pri Mestinju
Leto izgradnje: 1960
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 32,60 m2 poslovnih prostorov / 65,40 m2 stanovanja / 681 m2 zemljišč
Vrsta ogrevanja: na električno energijo
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1210-365-5, del stavbe 1210-365-1
parcela 1210 1043/4, idealni del 4/9 parcele 1210 1043/2, idealni del 4/9 parcele 1210 1043/5

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.rebersak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 10.12.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 775,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 2. Dražitelj mora do vključno 10.12.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Reberšak na elektronskem naslovu franc.rebersak@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica -pos.prostor (En. izkaznica Pristava pri M. - pos. prostor.pdf, 386 kB)
Energetska izkaznica - stanovanje (En. izkaznica Pristava pri M. - stanovanje.pdf, 272 kB)
GURS izpiski (GURS Pristava pri M.pdf, 339 kB)
ZK izpiski I (ZKI_Pristava pri M._1210_365_1.pdf, 95 kB)
ZK izpiski II (ZKI_Pristava pri M._1210_365_5.pdf, 97 kB)
ZK izpiski III (ZKI_Pristava pri M._1210_1043-2.pdf, 99 kB)
ZK izpiski IV (ZKI_Pristava pri M._1210_1043-4.pdf, 99 kB)
ZK izpiski V (ZKI_Pristava pri M._1210_1043-5.pdf, 99 kB)
Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o zemljišču Pristava pri M..pdf, 270 kB)

Zemljevid blaga