Poslovni prostori Ljubljana Podutik, Krivec 5

Naslov
Velikost
103,90 m2
Letnik
1980
Izklicna cena
75.000,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Ljubljana Podutik, na naslovu Krivec 5, kjer je do nedavnega poslovala pošta 1126 Ljubljana. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju stavbe trgovsko - poslovnega centra Podutik. Stavba je etažno razdeljena in ima urejen katastrski vpis. Prodajamo posamezni del št. 3 v stavbi št. 1566 k.o. 1755 Glince (ID znak del stavbe 1755-1566-3) v izmeri 91,70 m2 in posamezni del št. 21 v stavbi št. 1566 k.o. 1755 Glince (ID znak del stavbe 1755-1566-21) v izmeri 12,20 m2. Skupaj prodajamo poslovne prostore v izmeri 103,90 m2. V naravi oba dela predstavljata enoten poslovni prostor. Stavba stoji na parcelah št. 1534/1 in 1538/5, obe k.o. 1755 Glince. Parceli sta splošni skupni del stavbe v lasti etažnih lastnikov. Gre za stavbo zgrajeno leta 1980. Poslovni prostori obsegajo površine za zaposlene, površine za stranke, zaledne delovne prostore, trezor, garderobo in sanitarije. Prostori so urejeni in opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je centralno na zemeljski plin na lastno etažno peč. Dostop do prostorov je omogočen iz zunanje strani stavbe. Dovoz in parkirišča na večjem parkirišču poleg stavbe (parcela št. 1536 k.o. 1755 Glince) niso predmet prodaje.

Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnih delov št. 3 in 21 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v drugih območjih centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 75.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 248 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 102011260000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Osrednjeslovenska
Kraj: Ljubljana
Leto izgradnje: 1980
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 103,90 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1755-1566-3, del stavbe 1755-1566-21

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mitja.kobal@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 10.12.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 3.750,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 9. Dražitelj mora do vključno 10.12.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Mitja Kobal na elektronskem naslovu mitja.kobal@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Ljubljana Podutik.pdf, 387 kB)
GURS podatki (GURS Ljubljana Podutik.pdf, 306 kB)
ZK izpiski I (ZKI_Ljubljana Podutik_1755_1566_3.pdf, 95 kB)
ZK izpiski II (ZKI_Ljubljana Podutik_1755_1566_21.pdf, 95 kB)

Zemljevid blaga