Poslovni prostori Griže, Migojnice 6

Naslov
Velikost
91,00 m2
Letnik
1956
Izklicna cena
45.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte Griže, na naslovu Migojnice 6, kjer je do nedavnega poslovala pošta 3302 Griže. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe (GURS k.o. 1003 Zabukovica, stavba št. 585, del stavbe št. 3). Prodajamo poslovne prostore v izmeri 91,00 m2. Stavba ni etažno razdeljena in nima narejen katastrski vpis. Stavba stoji na parceli št. *458 k.o. 1003 Zabukovica v izmeri 116 m2, ki je v solasti Pošte Slovenije v idealnem deležu 1/20. Gre za stavbo zgrajeno leta 1956, na kateri je bila leta 1975 obnovljena streha. Poslovni prostori obsegajo vetrolov, površine za stranke, površine za zaposlene, zaledne delovne prostore, skladišče, hodnik in sanitarije. Prostori so bili v letu 2014 obnovljeni. So urejeni in delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na električno energijo preko termoakumulacijskih peči. Dostop do prostorov je omogočen iz zunanje strani stavbe preko dveh vhodov. Parkirišča pri stavbi niso predmet prodaje. Lastništvo poslovnih prostorov in deleža na parceli je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Na parceli v solasti imata predkupno pravico solastnik parcele in občina Žalec. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupne pravice. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v drugih območjih centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 45.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 279 kWh/m2a (dovedena električna energija)
Šifra: 302033020000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Savinjska
Kraj: Griže
Leto izgradnje: 1956
Leto zadnje prenove: 1975 (streha), 2014 (prostori)
Velikost: 91,00 m2 poslovnih prostorov
Vrsta ogrevanja: na električno energijo
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: idealni del 1/20 parcele 1003 *458

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.rebersak@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 17.3.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.295,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 1. Dražitelj mora do vključno 17.3.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Franc Reberšak na elektronskem naslovu franc.rebersak@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Griže.pdf, 249 kB)
GURS podatki (GURS Griže.pdf, 287 kB)
Potrdilo o namenski rabi (Potrdilo o zemljišču Griže.pdf, 1000 kB)
ZK Izpisek (ZKI_Griže_1003_458.pdf, 96 kB)

Zemljevid blaga