Poslovni prostori Sežana, Partizanska cesta 109d

Naslov
Velikost
133,00 m2
Letnik
1990
Izklicna cena
120.000,00 EUR

OPIS NEPREMIČNINE:

Poslovni prostori Sežana, Partizanska cesta 109d
Prodamo poslovne prostore pošte v Sežani, na naslovu Partizanska cesta 109d, kjer je do nedavnega poslovala pošta 6211 Sežana. Prostori so prazni, razen manjšega dela, ki je oddan v najem. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 13 v stavbi št. 1006 k.o. 2455 Sežana (ID znak del stavbe 2455-1006-13) v izmeri 133,00 m2, ki v naravi prestavlja poslovne prostore poštne poslovalnice. Del prostora v izmeri 24,20 m2, ki je ločen in ima lasten vhod, je oddan v najem. Stavba stoji na parceli št. 3878/20 k.o. 2455 Sežana, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Dovoz in parkirišča se nahajajo na parceli št. 3878/11 k.o. 2455 Sežana, ki je prav tako splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Gre za stavbo zgrajeno leta 1990. Prostori obsegajo vetrolov, prostor za stranke, zaledne storitvene prostore, trezor, kuhinjo in garderobo s sanitarijami (ločene za moške in ženske). So delno opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je urejeno na centralno ogrevanje na zemeljski plin iz skupne kotlovnice stavbe. Stavba im upravnika. Lastništvo poslovnih prostorov (etažni del št. 13) je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori so delno oddani v najem. Pravice in obveznosti po sklenjeni najemni pogodbi se bodo s prodajo prenesle na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v najemno pogodbo.
Poslovni prostori se nahajajo v drugem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 120.000 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 79 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 602062110000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Obalno-kraška
Kraj: Sežana
Leto izgradnje: 1990
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 133,00 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje za zemeljski plin
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 2455-1006-13

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov mihaela.gerksic@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 6.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 7. Dražitelj mora do vključno 1.10.2019 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.zemljic@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo ga. Mihaela Gerkšič na elektronskem naslovu mihaela.gerksic@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (En. izkaznica Sežana.pdf, 245 kB)
GURS podatki (GURS Sežana.pdf, 257 kB)
ZK izpisek (ZKI Sežana_2455_1006_13.pdf, 100 kB)

Zemljevid blaga