[Interna Dražba NLB] Počitniški objekt v Podkorenu 1

Naslov
Velikost
18,00 m2
Letnik
1912
Izklicna cena
18.949,00 EUR

Pozor! Dražba je interne narave in na njej lahko sodelujejo le zaposleni skupine NLB.

Počitniški objekt v Podkorenu v velikosti 18,00 m2, apartma št. 1 na naslovu Podkoren 71, 4280 Kranjska Gora (parc.št. 2168 131/1)

Dražba z zviševanjem cene
Izklicna cena: 18.949,00 EUR + 2% davek na promet nepremičnin DPN
Lokacija: Počitniški objekt v velikosti 18 m2 na naslovu Podkoren 71, 4280 Kranjska Gora (parc.št. 2168 131/1; GURS po popisu nepremičnin: ID znak 2168-118-2)
Leto izgradnje: 1912, obnova strehe 1991

Opis:
Na Podkorenu prodajamo opremljen apartma v 4 stanovanjski stavbi. Apartma v velikosti 18 m2 se nahaja v prvem nadstropju na koncu hodnika desno. Dostop je urejen po zunanjih stopnicah na levi strani hiše. Garsonjera obsega, kuhinjo, kopalnico ter dnevni prostor z jedilnico in spalnico.
V stavbi lahko bivajo 4 osebe. Objekt je bil zidan leta 1912, streha je bila obnovljena leta 1991 in sicer je lesena dvokapnica in opremljena s kleparskimi izdelki iz pocinkane pločevin , okna so dvojna lesena. Ogrevanje je z električnimi radiatorji. Objekt je priključen na vodovod, elektriko, kanalizacijo ter širokopasovni internet.
Apartma se nahaja v naselju Podkoren, ki je oddaljen iz centra Kranjske Gore cca. 2 km. V neposredni okolici se nahajajo podobni počitniški objekti, gostinski lokali ter trgovski lokal in hotel Vitranc. Dostop do objekta je po asfaltirani cesti, ki nima pločnikov za pešce, odtokov meteornih voda ter javne razsvetljave. Parkirno mesto apartmaju ne pripada, parkira se na javnih parkiriščih v okolici.

Lastništvo je urejeno kot vpis solastniškega deleža skupno 2/15, predmet prodaje je cca. 1/15 za posamezen apartma. Etaža še ni vpisana v zemljiško knjigo. V GURS-u je viden del stavbe 2168-118-2 (po popisu nepremičnin). Solastniki nepremičnine (zemljišča in stavbe) imajo predkupno pravico.
Predmet prodaje je: ID znak 2168 131/1 (delež)

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicana cena: 18.949,00 EUR + pripadajoči davek
Vrsta nepremičnine: apartma za do 4. osebe
Velikost: 18,00 m2 celotne površine
Stanje: Povprečno v celoti opremljeno, potrebna delna obnova – prvotna oprema
Nadstropje: 1. nadstropje (mansarda)
Vrsta ogrevanja: električni radiatorji
Leto izgradnje: 1912
Naslov nepremičnine: Podkoren 71, 4280 Kranjska Gora
Upravnik stavbe:/
Energetski razred: F 151 kWh/m2a
Zemljiška knjiga: prodaja deležev
ID znak: 2168 131/1 (delež)

Nepremičnina se kupuje po načelu »videno-kupljeno«.
»Pripadajoči davek ni zajet v prodajno ceno«.

Ogledi:
Ogledi za nepremičnine so bili že izvedeni.

Vplačilo varščin:
Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 05.06. 2019 do 12. ure, na transakcijski račun lastnika NLB d.d., Ljubljana št.: SI56 0290 0000 0200 020, sklic: 05 3916804-293 , odprt pri NLB d.d., v znesku 1.000,00 EUR.
Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 07.
Dražitelj mora do vključno 05.06. 2019 do 12. ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov marko.furlan@nlb.si

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije vam je na voljo g. Marko Furlan na elektronskem naslovu: marko.furlan@nlb.si oziroma na telefonski številki 01/ 476 54 53 ali 051 674 954.

Dokumenti in priloge

ZK Izpisek (03-001_IDZNAK_2168_131-1_0 Podkoren.pdf, 103 kB)
GURS Podatki (GURS podkoren 1-OGLAS 7.JPG, 97 kB)

Zemljevid blaga