Poslovni prostor-Gostinski lokal, v velikosti 23,30 m2, na Tržnici Kocljeva ulica 1a, 9000 Mursk

Naslov
Velikost
23,30 m2
Letnik
1998
Izklicna cena
21.000,00 EUR

OPIS:

V kraju Murska Sobota na mestni Tržnici prodamo poslovni prostor-gostinski lokal v velikosti 23,30 m2 neto tlorisne površine, ki se nahaja v kletni etaži objekta na tržnici.
Predmet prodaje je: ID znak del stavbe 105-9860-3.

PODATKI O NEPREMIČNINI

Izklicana cena: 21.000,00 EUR + pripadajoči davek
Vrsta nepremičnine: Poslovni prostor-gostinski lokal
Velikost: 23,30 m2 neto tlorisne površine
Stanje: lepo ohranjeno, delno opremljeno
Nadstropje: Kletna etaža pokrite tržnice
Vrsta ogrevanja:
Leto izgradnje: 1998
Naslov nepremičnine: Kocljeva ulica 1a, 9000 Murska Sobota
Regija: Pomurska
Energetski razred: 254 kWh/m2a (dovedena energija)
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 105-9860-3

Nepremičnina se kupuje po načelu »videno-kupljeno«.
»Pripadajoči davek ni zajet v prodajno ceno«.

Prodajalec se zaveže po sklenitvi prodajne pogodbe od hipotekarne upnice pridobiti pisno izjavo o nameri za izdajo izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. ter jo izročiti kupcu, po plačilu celotnega zneska kupnine pa kupcu izročiti izvirnik notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. oz. v primeru, da se bo (del) kupnine financiral iz hipotekarnega kredita banke, urediti deponiranje izvirnika notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. pri izbranem notarju z nalogom, da lahko deponirano listino uporabi za vložitev e-ZK predloga za izbris hipoteke NLB d.d. po prejemu verodostojnega potrdila NLB d.d. o plačilu ustreznega zneska kupnine.

OGLEDI

Ogledi so možni v navzočnosti predstavnika, in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov dejan.ozimek@prorem.si

VPLAČILO VARŠČIN

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 04.06.2019 do 8. ure, na transakcijski račun lastnika št.: SI56 0287 3026 1064 898, odprt pri NLB d.d., v znesku 2.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 02.

Dražitelj mora do vključno 04.06.2019 do 12:00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov dejan.ozimek@prorem.si

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije vam je na voljo g. Dejan Ozimek na elektronskem naslovu: dejan.ozimek@prorem.si oziroma na telefonski številki 01/ 586 29 13 ali 051 303 307.

Dodatek k splošnim pogojem prodaje

Unija dražbena hiša oz. lastnik dražbenega blaga si pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridržujeta pravico preveriti na dražbi uspelega dražitelja, uspeli dražitelj pa se zavezuje lastniku dražbenega blaga in Uniji dražbeni hiši posredovati vse potrebne podatke in listine, potrebne za pregled stranke, poslovnega razmerja in transakcije, skladno z določili vsakokrat veljavnih določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in nadaljnji) in zakona o gospodarskih družbah ali drugih vsakokrat veljavnih predpisih, ki določajo katere osebe se štejejo za, medsebojno povezane osebe.

V kolikor v zvezi s transakcijo ali izbranim dražiteljem obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ali sum da je uspeli dražitelj z dolžnikom (dolžnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je bila, kot dolžnik (kreditojemalec, leasingjemalec) v poslovnem razmerju s katerokoli družbo NLB Skupine, kot kreditodajalko/leasingodajalko (“upnik”), dražbeno blago pa je bilo instrument zavarovanja, ki je bilo zaradi neplačila zapadlih terjatev dolžnika s strani upnika unovčeno), povezana oseba, lahko lastnik dražbena blaga odkloni sklenitev prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem. V takem primeru se uspelemu dražitelju vplačana ne obrestovana varščina vrne.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

ZK Izpisek (03-005_IDZNAK_105_9860_3.pdf, 104 kB)
Energetska izkaznica (Energetska Izkaznica-Kocljeva 1a, Murska sobota.pdf, 3837 kB)
GURS podatki (GURS podatki.pdf, 943 kB)
Gradbeno dovoljenje (Gradbeno dovoljenje 5.1.2000.pdf, 82 kB)
Izris parcele (Izris parcele.pdf, 39 kB)
Uporabno dovoljenje (Uporabno dovoljenje 10.3.2000.pdf, 64 kB)
Uporabno dovoljenje 2 (Uporabno dovoljenje 30.3.1999.pdf, 841 kB)

Zemljevid blaga