Dupleks Apartma št. 403, v velikosti 78,40 m2, Zdraviliška cesta 24a, 3254 Podčetrtek

Naslov
Velikost
78,40 m2
Letnik
1999
Izklicna cena
115.000,00 EUR

OPIS

V turističnem kraju Podčetrtek prodamo lep prostoren dupleks apartma z balkonom in odprtim pogledom na širšo okolico. Apartma se nahaja v apartmajskem naselju Terme Olimia v Aparthotelu Rosa. Lociran je v 4. nadstropju in mansardi, dostopen z dvigalom obsega 78,40 m2 neto tlorisne površine. V kletni garaži aparthotela mu pripada lastniško parkirno mesto v velikosti 13,00 m2. Aparma je v celoti opremljen in obsega v spodnjem delu kjer je vhod v apartma: velik dnevni prostor z visokim odprtim stropom z izhodom na balkon od koder se razteza čudovit odprt pogled na celotne terme in okolico, opremljeno kuhinjo z jedilnico in kopalnico. V mansardi se nahajajo dve spalnici in kopalnica. Apartma je komforten in omogoča bivanje šestih oseb hkrati. V predmetnem objektu je vzpostavljena etažna lastnina, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.
Predmet prodaje je: ID znak del stavbe 1229-361-75.

Terme Olimija ležijo v naselju Podčetrtek, ki je največje naselje v Sotelskem. V bližini term se nahajata avtobusno in železniško postajališče. Trgovina se nahaja na oddaljenosti približno 1 km. Terme so oddaljene okoli 60 km od Maribora in okoli 120 km od Ljubljane. So tudi blizu meji Slovenije s Hrvaško.
Turistične znamenitosti v bližini Term Olimia:

Grad Podčetrtek, Grad Podsreda, Svete gore nad Bistrico ob Sotli-Cerkev Matere božje, Letno kopališče Aqualuna, Kamp in Glamping Olimia Adria, Golf igrišče Amon, Jelenov greben, Samostan Olimje, Čokoladnica Olimje, Kozjanski park, Bistrica ob Sotli, Kumrovec (Hrvaška), Terme Tuhelj (Hrvaška), Vonarsko jezero – v izvedbi do leta 2020 in ostala priznana gostišča v okolici z odlično kulinarično ponudbo.


PODATKI O NEPREMIČNINI

Izklicana cena: 115.000,00 EUR + pripadajoči davek
Vrsta nepremičnine: dupleks apartma za 6. oseb z lastniškim parkirnim mestom v garaži
Velikost: 78,40 m2 neto tlorisne površine
Stanje: lepo ohranjeno, v celoti opremljeno
Nadstropje: 4. nadstropje in mansarda z dvigalom
Vrsta ogrevanja: daljinsko ogrevanje
Leto izgradnje: 1999
Naslov nepremičnine: Zdraviliška cesta 24a, 3254 Podčetrtek
Upravnik stavbe: Terme Olimia d.d.
Energetski razred: 105 kWh/m2a (dovedena energija)
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 1229-361-75.

Nepremičnina se kupuje po načelu »videno-kupljeno«.
»Pripadajoči davek ni zajet v prodajno ceno«.

Prodajalec se zaveže po sklenitvi prodajne pogodbe od hipotekarne upnice pridobiti pisno izjavo o nameri za izdajo izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. ter jo izročiti kupcu, po plačilu celotnega zneska kupnine pa kupcu izročiti izvirnik notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. oz. v primeru, da se bo (del) kupnine financiral iz hipotekarnega kredita banke, urediti deponiranje izvirnika notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. pri izbranem notarju z nalogom, da lahko deponirano listino uporabi za vložitev e-ZK predloga za izbris hipoteke NLB d.d. po prejemu verodostojnega potrdila NLB d.d. o plačilu ustreznega zneska kupnine.

OGLEDI

Ogledi so možni v navzočnosti predstavnika, in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov dejan.ozimek@prorem.si

VPLAČILO VARŠČIN

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 04.06.2019 do 8. ure, na transakcijski račun lastnika št.: SI56 0287 3026 1064 898, odprt pri NLB d.d., v znesku 10.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 01.

Dražitelj mora do vključno 04.06.2019 do 12:00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov dejan.ozimek@prorem.si

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije vam je na voljo g. Dejan Ozimek na elektronskem naslovu: dejan.ozimek@prorem.si oziroma na telefonski številki 01/ 586 29 13 ali 051 303 307.

Dodatek k splošnim pogojem prodaje

Unija dražbena hiša oz. lastnik dražbenega blaga si pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridržujeta pravico preveriti na dražbi uspelega dražitelja, uspeli dražitelj pa se zavezuje lastniku dražbenega blaga in Uniji dražbeni hiši posredovati vse potrebne podatke in listine, potrebne za pregled stranke, poslovnega razmerja in transakcije, skladno z določili vsakokrat veljavnih določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in nadaljnji) in zakona o gospodarskih družbah ali drugih vsakokrat veljavnih predpisih, ki določajo katere osebe se štejejo za, medsebojno povezane osebe.

V kolikor v zvezi s transakcijo ali izbranim dražiteljem obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ali sum da je uspeli dražitelj z dolžnikom (dolžnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je bila, kot dolžnik (kreditojemalec, leasingjemalec) v poslovnem razmerju s katerokoli družbo NLB Skupine, kot kreditodajalko/leasingodajalko (“upnik”), dražbeno blago pa je bilo instrument zavarovanja, ki je bilo zaradi neplačila zapadlih terjatev dolžnika s strani upnika unovčeno), povezana oseba, lahko lastnik dražbena blaga odkloni sklenitev prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem. V takem primeru se uspelemu dražitelju vplačana ne obrestovana varščina vrne.

Dokumenti in priloge

ZK Izpisek (03-005_IDZNAK_1229_361_75.pdf, 105 kB)
Energetska Izkaznica (Energetska izkaznica-Zdraviliška cesta 24a, Podčetrtek app. 403.pdf, 381 kB)
GURS Podatki (GURS - podatki.pdf, 1337 kB)
Gradbeno dovoljenje (Gradbeno dovoljenje št. 35100-0716-97 z 3.12. 1997.PDF, 166 kB)
Izris parcele (Izris parcele.pdf, 26 kB)
Uporabno dovoljenje (Uporabno dovoljenje št. 35100-0487-98-104-DA z 4.3.1999.pdf, 178 kB)

Zemljevid blaga