Poslovni prostori Podgorci, Podgorci 23a

Naslov
Velikost
93,30 m2
Letnik
2006
Izklicna cena
46.900,00 EUR

Prodamo poslovne prostore nekdanje pošte v Podgorcih, na naslovu Podgorci 23a, kjer je do nedavnega poslovala pošta 2273 Podgorci. Prostori so prazni. Gre za poslovne prostore v pritličju poslovno stanovanjske stavbe z urejenim katastrskim vpisom. Stavba je etažno razdeljena. Prodajamo posamezni del št. 1 v stavbi št. 376 k.o. 327 Podgorci (ID znak del stavbe 327-376-1) v izmeri 93,30 m2. Stavba stoji na parceli št. 604/8 k.o. 327 Podgorci, ki je splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Zgrajena je bila leta 2006. Poslovni prostori obsegajo delovne površine v izmeri 47,00 m2, površine za stranke v izmeri 25,00 m2 in ostale površine v izmeri 21,30 m2. So urejeni in opremljeni s pohištveno opremo. Ogrevanje prostorov je izvedeno kot etažno centralno ogrevanje na utekočinjen naftni plin (UNP). Dovoz in parkirišča so urejena in se nahajajo neposredno pri stavbi. Ležijo na večji parceli št. 604/3 k.o. 327 Podgorci v izmeri 1.199 m2, ki je prav tako splošni skupni del stavbe v etažni lastnini. Lastništvo poslovnih prostorov oz. etažnega dela št. 1 je urejeno in je v lasti Pošte Slovenije. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno.

Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicna cena: 46.900 EUR + pripadajoči davek
Energetski razred: 150 kWh/m2a (dovedena energija)
Šifra: 202022730000
Vrsta objekta: poslovni prostori
Regija: Podravska
Kraj: Podgorci
Leto izgradnje: 2006
Leto zadnje prenove: /
Velikost: 93,30 m2
Vrsta ogrevanja: centralno ogrevanje na UNP
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 327-376-1

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov franc.kerenc@posta.si.

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure, na transakcijski račun lastnika št. 04515-0001110867, odprt pri NKBM, v znesku 2.345,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 8. Dražitelj mora do vključno 27.10.2020 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.

Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Ponudba

Oddajte nezavezujočo ponudbo za nakup blaga

Dokumenti in priloge

Energetska izkaznica (Ener. izkaznica Podgorci.pdf, 294 kB)
GURS (GURS Podgorci.pdf, 257 kB)
ZK izpisek (ZKI_Podgorci_327_376_1.pdf, 100 kB)

Zemljevid blaga