3-sobni Apartma št. 19, v velikosti 70,40 m2, Delavska Ulica 12, Moravske Toplice

Naslov
Velikost
70,40 m2
Letnik
2003
Izklicna cena
66.000,00 EUR

Dražba z zviševanjem cene + posebni pogoji za zviševanje NLB (priloga)

Izklicna cena: 66.000,00 EUR + 22% DDV

V kraju Moravske Toplice prodamo lep prostoren 3-sobni apartma z dvema balkonoma, ki se nahaja v več stanovanjskem objektu, zgrajenem leta 2003. Apartma je lociran v 1. nadstropju objekta z dvigalom in obsega 70,40 m2 neto tlorisne površine ter 57,00 m2 uporabne tlorisne površine in ni opremljen. Prostori obsegajo: večji osrednji bivalni prostor s kuhinjo, kopalnico, hodnik, dve sobi in dva odprta balkona. Primeren je za nastanitev 6. oseb. Za ogrevanje je vgrajena plinska etažna peč z lastnim števcem, prav tako je vgrajen lasten števec za vodo in elektriko. V predmetnem objektu je vzpostavljena etažna lastnina, zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Predmet prodaje je: ID znak del stavbe 92-1177-19.

V neposredni bližini se nahajajo Terme 3000 in Terme Sončni parki Vivat. Objekt, kjer se nahaja apartma je od središča Murske Sobote oddaljen približno 8 km, od Gornje Radgone 23 km, Ljutomera 28 km, Lendave 30 km in od najbližjega AC priključka približno 9 km.

PODATKI O NEPREMIČNINI:
Izklicana cena: 66.000,00 EUR + pripadajoči davek
Vrsta nepremičnine: 3 – sobni apartma
Velikost: 70,40 m2 tlorisne površine, (57,00 m2 uporabne površine)
Stanje: lepo ohranjeno, neopremljeno
Nadstropje: 1/3 z dvigalom
Vrsta ogrevanja: plinska etažna peč
Leto izgradnje: 2003
Naslov nepremičnine: Delavska ulica 12, 9226 Moravske Toplice
Regija: Pomurska
Upravnik stavbe: Fisa d.o.o.
Energetski razred: 82 kWh/m2a (dovedena energija)
Zemljiška knjiga: urejeno stanje
ID znak: del stavbe 92-1177-19

Na dražbo se lahko prijavi le pravna oseba, ki skladno z zakonom ZDDV-1
• kupuje nepremičnino kot davčni zavezanec,
• ima veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV,
• bo z nepremičnino opravljal dejavnost od katere ima pravico do odbitka vstopnega DDV.

Unija dražbena hiša oz. lastnik dražbenega blaga si pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridržujeta pravico preveriti na dražbi uspelega dražitelja, ali izpolnjuje gornje pogoje uspeli dražitelj pa se zavezuje lastniku dražbenega blaga in Uniji dražbeni hiši posredovati vse potrebne podatke in listine, potrebne za izkaz izpolnitve pred tem navedenih pogojev.

V kolikor v zvezi z izbranim dražiteljem obstajajo razlogi za dvom o izpolnitvi pred tem navedenih pogojev, lahko lastnik dražbena blaga odkloni sklenitev prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem V takem primeru se uspelemu dražitelju vplačana ne obrestovana varščina vrne.


Nepremičnina se kupuje po načelu »videno-kupljeno«.

»Pripadajoči davek ni zajet v prodajno ceno«.

Prodajalec se zaveže po sklenitvi prodajne pogodbe od hipotekarne upnice pridobiti pisno izjavo o nameri za izdajo izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. ter jo izročiti kupcu, po plačilu celotnega zneska kupnine pa kupcu izročiti izvirnik notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. oz. v primeru, da se bo (del) kupnine financiral iz hipotekarnega kredita banke, urediti deponiranje izvirnika notarsko overjenega izbrisnega dovoljenja za izbris hipoteke NLB d.d. pri izbranem notarju z nalogom, da lahko deponirano listino uporabi za vložitev e-ZK predloga za izbris hipoteke NLB d.d. po prejemu verodostojnega potrdila NLB d.d. o plačilu ustreznega zneska kupnine.

Ogledi so možni v navzočnosti predstavnika, in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov dejan.ozimek@prorem.si

Za sodelovanje vplačate varščino najkasneje do vključno 27.03.2019 do 8. ure, na transakcijski račun lastnika št.: SI56 0287 3026 1064 898, odprt pri NLB d.d., v znesku 6.000,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila z naslednjimi elementi: ime dražitelja, zaporedno št. nepremičnine: 02.

Dražitelj mora do vključno 27.03.2019 do 12:00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov dejan.ozimek@prorem.si

Za dodatne informacije vam je na voljo g. Dejan Ozimek na elektronskem naslovu: dejan.ozimek@prorem.si oziroma na telefonski številki 01/ 586 29 13 ali 051 303 307.

Dražba

Za blago je razpisana aktivna dražba

Dokumenti in priloge

Dodatek k splošnim pogojem prodaje (Dodatek k splošnim pogojem prodaje.pdf, 126 kB)
Energetska izkaznica (Energetska izkaznica Apatma št. 19.pdf, 367 kB)
Gradbeno dovoljenje (Gradbeno dovoljenje št. 3514-142-2004-0207 z 19.5.2004.pdf, 69 kB)
GURS Podatki (GURS podatki Apartma št. 19.pdf, 786 kB)
Izris parcele (Izris parcele.pdf, 39 kB)
Uporabno dovoljenje (Uporabno dovoljenje št. 3516-56-2004-0207 z 5.7.2004.pdf, 71 kB)
ZK Izpisek (ZK izpisek 03-005_IDZNAK_92_1177_19.pdf, 102 kB)

Zemljevid blaga